Розділи

  • 23 листопада 2020

  Пропозиції для розгляду об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Вінниччини.

  Здоров'я громадян – це одна з найбільших цінностей для кожної цивілізованої країни, найважливіша складова її соціально-економічного розвитку. Збереження здоров'я населення та прагнення забезпечити кращі показники здоров'я людей і продовження тривалості життя одне із основних завдань держави. Проблематика підвищення рівня здоров’я населення України, тривалості активного життя    вимагає удосконалення управління охороною здоров’я та формування і функціонування дієвої системи громадського здоров’я. Перспективи запровадження системи громадського здоров’я полягають перш за все у вирішенні питання взаємоузгодження систем охорони здоров’я та громадського здоров’я і відповідних державних політик з нормативним врегулюванням політики у сфері громадського здоров’я .

  Європейським планом дій щодо зміцнення потенціалу та послуг громадського здоров‘я визначені  10 основних оперативних функцій громадського здоров‘я, як інструменту для здійснення заходів на національному та регіональному рівнях, спрямованих на розбудову системи громадського здоров‘я в Україні та посилення його потенціалу.

  На даний час Урядом країни реалізовується Концепція розвитку громадського здоров’я, яка схвалена  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р.(далі-Концепція). Реалізація Концепції є одним із напрямків, етапів реформування охорони здоров’я в Україні. Даному етапу передували підписання  та запровадження цілого ряду  міжнародних Угод про асоціацію, Планів дій  т.і. На даний час завершується формування регіональних установ громадського здоров’я.

  Міністерство охорони здоров’я України створило Центр громадського здоров’я – заклад охорони здоров’я, що відповідає за збереження та зміцнення здоров’я населення, соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, групову та популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне управління у сфері громадського здоров’я.

  Окрім того, до суб’єктів систем охорони здоров’я відповідно до Концепції мають належати новостворені регіональні центри громадського здоров’я.  На Вінниччині рішенням 46 позачергової сесії Вінницької обласної ради 29 жовтня 2020 року також створено КНП «Вінницький Регіональний центр громадського здоров’я Вінницької обласної ради».

  Концепція розвитку громадського здоров’я передбачає, що реалізацію політики у сфері громадського здоров’я на регіональному рівні здійснюватимуть органи місцевого самоврядування. Вони будуть відповідальні за санітарне та епідеміологічне благополуччя населення, імплементацію Національної стратегії  розвитку громадського здоров’я на місцевому рівні, а також за інформування населення.

  Необхідно розуміти, що більшість заходів, спрямованих на досягнення мети, відбувається на рівні суспільства, а левова частина питань вирішується місцевою владою та громадами.

  Концепція, зокрема, передбачає забезпечення централізації та децентралізації через передачу визначених функцій у сфері громадського здоров'я та ресурсів органам місцевого самоврядування. На органи місцевого самоврядування Концепцією покладене завдання розробки місцевих і регіональних комплексних та цільових програм з вирішення пріоритетних питань у сфері громадського здоров'я.

  А завдання ці важливі і необхідні для забезпечення життєдіяльності країни і формуються із 10 оперативних функцій громадське здоров’я:

  1. Епіднагляд та оцінка стану здоров’я і благополуччя населення.

  2. Моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я в т.ч. при надзвичайних ситуаціях в галузі охорони здоров’я. 

  3. Захист здоров’я, включаючи забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів та ін.

  4. Зміцнення здоров’я, включаючи вплив на соціальні детермінанти і скорочення нерівностей за показниками здоров’я.

  5. Профілактика хвороб, включаючи раннє виявлення порушень здоров’я.

  6. Забезпечення стратегічного керівництва в інтересах здоров’я і благополуччя.

  7. Забезпечення сфери суспільної охорони здоров’я кваліфікованими кадрами достатньої чисельності.

  8. Забезпечення стійких організаційних структур фінансування

  9. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація), комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я. 

  10. Сприяння розвитку досліджень в галузі суспільного здоров’я для наукового обґрунтування політики і практики.

  Наступним кроком в розбудові громадського здоров’я є формування законодавчої бази функціонування системи громадського здоров’я в державі та регіонах. Але вже сьогодні зрозуміло, що виконання поставлених завдань буде в значній мірі залежати від розуміння і співпраці органів місцевого самоврядування, представницької та виконавчої влади і    установ громадського здоров’я в регіонах.  Саме тому, ми звертаємось до керівників об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Вінниччини про співпрацю та порозуміння, а також до обговорення та надання пропозицій по розробці місцевих і регіональних комплексних та цільових програм з вирішення пріоритетних питань у сфері громадського здоров'я.                                                                                        

   На пленарному засіданні 17 листопада 2020року Верховна Рада України розглянула проект Закону № 3651-д від 06.10.2020 року та прийняла його, який  забезпечує безперервність реалізації завдань і повноважень, як державних органів влади на місцях, так і органів місцевого самоврядування.

  Закон має врегулювати порядок функціонування органів місцевого самоврядування територіальних громад, районних рад та районних державних адміністрацій на новій територіальній основі, а також врегулювати питання правонаступництва нових місцевих та районних рад, їхніх виконавчих органів в частині прийнятих раніше рішень, бюджетів, фінансових та майнових зобов’язань, комунального і державного майна.

  Не вирішеного та не до кінця зрозумілого залишається дуже багато, тому нагальне завдання системи громадського здоров’я в України проводити свою роботу у відповідності зі змінами , які відбуваються та будуть відбуватись. Із досвіду попередньої співпраці, основи комунікації профілактичної медицини з органами представницької, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на Вінниччині закладені. Основне завдання сьогодення це - вдосконалення та розширення комунікації Регіонального центру громадського здоров’я у Вінницькій області з новосформованими органами місцевого самоврядування.  

  Контакти для зв’язку та спілкування: 

  Мельник Олександр Васильович – тел.0677503327

  e-mail – melnikalex006@gmail.com