Розділи

  • 22 вересня 2020

  Автотранспорт – позитив чи негатив?

  Всесвітній день без автомобіля відмічається в багатьох країнах світу, проводиться з метою пропаганди ідеї пішого та велосипедного способів пересування та використання загального транспорту.

  Головний девіз в 2020році: Місто як простір для людей, простір для життя».

  Велика кількість машин – проблема не тільки великих міст. Ця проблема достатньо давно є глобальною. Адже автотранспорт руйнує і біосферу планети, і саму людину – підраховано, що кожен день автомобіль вбиває більше 3000 людей на планеті. А кожну хвилину з конвеєра сходить новенький автомобіль – така статистика. Темпи виробництва продовжують зростати: автомобіль займає одне із перших місць серед товарів, що рекламуються.

  Традиція проводити « День без автомобіля » розпочалась в Англії в 1997році, а ще через рік у Франції. Тоді цей день відмітили близько 20 міст. А в 2001 році до цього руху приєдналось близько тисячі міст в 35 країнах світу.

   На сьогодні в цій акції приймають участь близько 100міл. людей в 1,5 тисячі міст. Розуміючи, що в сучасних умовах повністю відмовитися від авто просто неможливо, але хочеться нагадати суспільству про проблеми, які несе з собою автотранспорт. Хоча б в один день на рік.

  Позитивні приклади  спроб по зменшенню забруднення атмосферного повітря у світі і в нашій державі можна приводити безліч. З метою зменшення забруднення атмосфери в міста, селищах будуються об’їзні дороги, дорожні розв’язки, озеленення, велосипедні доріжки, ті ж «дні без автомобілів». На законодавчому рівні приймаються нормативні акти по зменшенню чи обмеженню викидів в атмосферу, нормуванню та встановлення гранично – допустимих рівнів, моніторингу забруднень та інше. В Україні запроваджений моніторинг шкідливих факторів навколишнього середовища. Моніторинг потребує суттєвого доопрацювання в частині визначення учасників проведення випробовувань, оснащення лабораторій, обладнання стаціонарних постів спостережень, іншого, та звичайно достатнього фінансування цих напрямків.

  На Вінниччині також проводиться моніторинг стану атмосферного повітря.

  Вінницький центр гідрометеорології постійно висвітлює результати таких досліджень. По м. Вінниці проводяться  спостереження за забруднен­ням атмосфери на  двох стаціонарних постах (ПСЗ): ПСЗ №1  вул. Київська, 25, ПСЗ№2 – на Немирівському шосе, 29.

  У повітрі визначаються - 15 забруднювальних домішок, з них основні - завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю,  діоксид азоту і специфічні - фтористий водень, аміак, формальдегід та вісім важких металів (залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк).

   У лютому поточного року в атмосферному повітрі міста спостерігався помірно високий вміст діоксиду азоту (речовина 3 класу небезпеки), фтористого водню (речовина 2 класу небезпеки). Вміст важких металів у повітрі був значно нижче рівня відповідних ГДКс.д.

  За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у лютому становив 8,55 в загальному по місту і характеризувався, як високий.

  Порівняно з лютим 2019 року рівень забруднення по м. Вінниці незначно зріс  по діоксиду азоту, формальдегіду . Аміак, оксид вуглецю, завислі речовини не значною мірою знизились, а діоксид сірки та фтористий водень  залишилось без змін.

  За інформацією Вінницького міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області у вересні – жовтні поточного року регіональною лабораторією  проведені дослідження атмосферного повітря на перехрестях та магістральних вулицях м. Вінниці по 45 маршрутним точкам на вміст хімічних інгредієнтів (аміаку, хлору, толуолу, бензолу, оксиду вуглецю) та на наявність радіонуклідів. За результатами досліджень встановлені перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) по оксиду вуглецю (СО) на 19 маршрутних точках спостереження (2018р. перевищення реєструвались по 13 точках, а у 2019 р. – по 19).                                

  ДУ « Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» також задіяний в системі проведення моніторингу факторів навколишнього середовища. Лабораторією обласного центру та 14 лабораторіями відокремлених структурних підрозділів періодично проводяться дослідження стану атмосферного повітря в контрольних точках.  В області моніторинговими дослідженнями атмосферного повітря охоплено 149 населених пунктів : 74 сільські та 75 міських , в т.ч. м. Вінниця.

  Протягом 2019 року  досліджено 4185 проб повітря, з яких 290 проб (6,9%) не відповідали вимогам по вмісту забруднюючих речовин, (в 2018р. – 5,3%, в 2017р. – 2,9%). Із загальної кількості досліджень – 61,2% (2562 проби) складають проби   в міських поселеннях та 38,8% (1623 проби)  - в сільських.

  В структурі визначених інгредієнтів найбільше зареєстровано досліджень з перевищенням ГДК :

  по міським поселенням  - питома вага проб з перевищенням ГДК збільшилась з 5,8% в 2018 р. до 8,5% в 2019р., 

  по сільським показник залишився на тому ж  рівні, відповідно - 4,5% в 2018р. та 4,4% в 2019р.

  в містах: - по пилу: в 2019р. – 14,9%, 2018р.– 10,6%,  в 2017р.- 5.8%;

  оксиду вуглецю: в 2019р. – 8,1%, 2018р. – 5,5%,  в 2017р. - 3,8%;

  фенолу і його похідних: в 2019р. – 13,3%, 2018р. – 7,5%,  в  2017р. - 4,2%;

  - азоту діоксиду: в 2019р. – 8,1%, 2018р. - 3,8%,

  -  формальдегіду – в 2019р. – 14,5%, в 2018р. - 11,4%.

  в селах  - по пилу: в 2019р. – 11,7%, 2018р. - 14,4%,  в 2017р.– 5,7%;

  оксиду вуглецю: в 2019р. – 2,7%, 2018р. – 3,6%,   2017р. - 5,2%;

  -формальдегіду:_ в 2019р. – 5,4%, 2018р.– 20,4%;

  -сірчистому ангідриду в 2019р.– 1,3%, азоту діоксиду – 3,6%.

  З метою зменшення негативного антропогенного  впливу людини на біосферні процеси вже тепер необхідно вживати невідкладні заходи. Повинен бути кардинальний підхід до розв’язання проблеми забруднення навколишнього середовища – прийняття та дотримання природоохоронного законодавства . Лише спільними зусиллями, за участі усіх гілок влади, підприємств, установ різних форм власності, громадських організацій і громадськості можна зменшити забруднення атмосферного повітря і зберегти чисте повітря для майбутніх поколінь.