Розділи

  • 13 травня 2020

  ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я

  Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що в наші дні на планеті існують більше 450 мільйонів людей, які страждають психічними захворюваннями. А в західних країнах кожна сьома людина є або параноїком / шизофреніком/, або схильна до депресій і алкоголізму.

  Метою підтримання психічного здоров’я є скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості, кількості вживання психотропних речовин і самогубств, питання і проблеми допомоги людям, що страждають на психічні розлади, поширення інформації про ефективні методи для профілактики, медичного лікування і запобігання щодо психічних відхилень, соціальної адаптації.

  Зростанню захворюваності сприяють інформаційні перевантаження, політичні й економічні катаклізми в країні, а провісниками захворювань є стреси. Сучасне життя само по собі сприяє стресам, і якщо людина починає з ними миритись, це загрожує депресією. У багатьох країнах регулярно повідомляється про порушення прав людей з психічними розладами та психосоціальною неповносправністю.  До них відносять фізичне обмеження, ізоляцію та відхилення базових потреб та особистого життя. Небагато країн світу мають правову систему, яка адекватно захищає права людей з психічними розладами.

   У цілому світі існує величезна нерівність в розподілі кваліфікованих людських ресурсів у сфері охорони психічного здоров’я Недостатність психіатрів, психіатричних медсестер, психологів та соціальних працівників є основними перепонами в провадженні лікування та догляду за особами з психічними розладами в країнах з низьким та середнім рівнем доходів. Країни з низьким рівнем доходів мають 0,05 психіатра та 0,42 медсестри на 100 000 населення. Кількість психіатрів в країнах з високим рівнем доходів є в 170 разів більшою, медсестер – в 70 разів більшою.

  Психічне здоров’я — це рівень психологічного благополуччя, який визначається не тільки відсутністю психічних захворювань, а й рядом соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до навколишнього середовища факторів.

  Психологічно здорова людина – це перш за все людина спонтанна і творча, життєрадісна і весела, відкрита і така, що пізнає себе і навколишній світ не лише розумом, але і відчуттями, інтуїцією. Вона повністю приймає саму себе і при цьому визнає цінність і унікальність людей, що оточують її. Така людина покладає відповідальність за своє життя перш за все на саму себе і отримує уроки з несприятливих ситуацій. Її життя наповнене сенсом, хоча вона не завжди формулює його для себе. Вона знаходиться в постійному розвитку і, звичайно, сприяє розвитку інших людей. Її життєва дорога може бути не зовсім легкою, а інколи досить важкою, але вона адаптується до умов життя, що швидко змінюються. І що важливе – вміє знаходитися в ситуації невизначеності, довіряючи тому, що буде з нею завтра. Таким чином, можна сказати, що «ключовим» словом для опису психологічного здоров’я є слово «гармонія», або «баланс». І перш за все це гармонія між різними складовими самої людини: емоційними і інтелектуальними, тілесними і психічними тощо. Оскільки кінцевим підсумком високорозвиненої особи є психологічне благополуччя, тому для комплексного розвитку потрібно знати основні складові психічного здоров’я і благополуччя,  Їх усього шість.

  1. Першою і найважливішою складовою є прийняття себе як людини, гідного поваги. Це центральний ознака ментального здоров’я людини.
  2. Уміння людини підтримувати позитивні, теплі, довірчі відносини з іншими. Люди з такими якостями мають вищий потенціал до любові і дружнім відносинам.
  3. Автономність – це незалежність і здатність людини регулювати свою поведінку зсередини, а не чекати похвали або оцінки себе з боку оточуючих. Це здатність, завдяки якій людина може не дотримуватися колективних вірувань, забобонів і страхів.
  4. Екологічна майстерність – здатність людини активно вибирати і створювати власне оточення, яке відповідає його психологічним умовам життя.
  5. Наявність мети в житті – упевненість в наявності мети і сенсу життя, а також діяльність, спрямована на досягнення цієї мети.
  6. Самовдосконалення – мало досягти тих характеристик, які були описані вище, важливо розвивати власний потенціал. Тобто повинна бути потреба реалізації себе і власних здібностей. Важливим аспектом ставлення до себе, як до особистості, здатної до самовдосконалення, є також відкритість новому досвіду. 

  Міжнародний стандарт психічного здоров’я включає 10 ознак: інтелект, цілеспрямованість, гнучкість, логічність мислення, моральні якості, соціальна поведінка, особливості харчування, емоційність, відношення до свого здоров’я, сексуальність. Для збереження психічного здоров’я важливо уникати скупості, мстивості, заздрощів, лицемірства, гордині, хворобливого самолюбства.

  Найважливіше, що втрачає людина через нервово-психічні розлади – це працездатність.

  Здоров’я населення залежить від рівня благополуччя всього суспільства і від його уваги до цих проблем. Охорона психічного здоров’я – це процес, який починається в кожній окремій родині, продовжується за місцем роботи людей, охоплює все місцеве співтовариство та інфраструктуру системи громадської охорони здоров’я в цілому.

   Війна та стихійні лиха мають виражений негативний вплив на психічне здоров’я та психологічне благополуччя Поширеність психічних розладів після такого роду надзвичайних ситуацій майже подвоюється.

  Психічні розлади є важливим факторами ризику для виникнення інших захворювань, так само як і для умисних та неумисних пошкоджень Психічні розлади підвищують ризик захворюваності від інших захворювань таких як ВІЛ, серцево-судинна патологія, діабет, та навпаки.

  Фізичне і психічне здоров’я людини взаємопов’язані.

  Психічне здоров’я має першочергове значення для особистого благополуччя, підтримки здорових сімейних відносин і здатності кожної окремої людини зробити внесок в життя суспільства. І повірте, фізичне здоров’я неможливе без психічного здоров’я. Людське тіло живе своїм власним життям, яке нерозривно пов’язане з життям психічним, хоч до нього не належить. Проте, людське тіло зовсім не бездушний механізм, воно у певному розумінні рівноправний партнер. Здоров’я, життєвий успіх і так зване щастя в значній мірі залежить від набуття життєвої гармонійної цілісності психічного і тілесного компонентів.

  Наші почуття постійно впливають на наші тілесні функції. Між психічним та фізичним самопочуттям людини існує найтісніший взаємозв’язок, думки та вчинки людей можуть та безпосередньо впливають на їхній стан, фізичне та емоційне здоров’я, загальне благополуччя та якість життя. Тому існує реальна необхідність приділяти увагу проблемам психічного здоров’я людей з хронічними фізичними захворюваннями та проблемам фізичного здоров’я людей, що страждають на психічні захворювання, в рамках безперервного і комплексного медичного обслуговування.

  До поведінкових факторів, що негативно впливають на психічне здоров’я, належать:  тривалі негативні стресові ситуації, невміння підтримувати адекватні відносини з оточуючими, конфлікти, недостатній відпочинок, малорухомий спосіб життя, зовнішні подразники (шум та ін.).

  Серед причин депресивних психічних розладів також економічна нестабільність, невпевненість у завтрашньому дні, інформаційні перевантаження через високу інтенсивність праці.

   Близько 20% дітей та підлітків у світі мають психічні розлади або проблеми Близько половини психічних розладів починаються у віці до 14 років. Подібні типи розладів зустрічаються в різних культурах. Нервово-психічні порушення є одними з провідних причин інвалідності молодих людей у цілому світі. Однак, регіони світу з найвищим відсотком населення віком до 19 років мають найбідніший рівень ресурсів охорони психічного здоров'я. Більшість країн з низьким і середнім рівнем доходів мають тільки одного дитячого психіатра на кожні 1 – 4 мільйони осіб.

  Збереження психічного здоров’я несумісне з вживанням будь-яких психоактивних речовин!

   Психічні захворювання та розлади, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, є провідними причинами інвалідності в цілому світі Близько 23% усіх років з причини інвалідності зумовлені психічними захворюваннями та розладами спричиненими вживанням психоактивних речовин

  Нікотинова залежність є найбільш розповсюдженим психічним розладом, яка не допомагає позбавитись стресу, а навпаки підвищує його рівень, що сприяє розвитку більш тяжких психічних розладів.

  Кожна людина свідомо чи підсвідомо володіє якимись релаксуючими стратегіями. І дуже добре, щоб якомога раніше кожен із нас зрозумів, що йому приносить полегшення і задоволення. Для цього потрібно вивчати себе, вивчати свої можливості в різних сферах життя і свою поведінку в різних ситуаціях.

  Більше 800 000 людей щорічно гинуть в результаті самогубства. Самогубство є другою провідною причиною смертності серед людей віком від 15 до 29 років. Відомо, що на кожного дорослого, який загинув від самогубства, можливо, існує більше ніж 20 інших осіб, які мали спробу самогубства. 75% самогубств є вчинені в країнах з низьким та середнім рівнем доходів. Психічні розлади та шкідливе вживання алкоголю сприяють  збільшенню кількості  самогубств в  світі . Раннє виявлення та ефективне управління є ключем  до отримання людьми  необхідної допомоги .

  У збереженні та зміцненні психічного здоров’я важливе значення має дотримання принципів здорового способу життя.

  Особливе значення має психогігієна – це комплекс заходів з дотриманням культури між особистих стосунків, уміння керувати своїми емоціями, чергувати працю і відпочинок, створювання сприятливого психологічного клімату у колективі, сім’ї; систематично займатись фізичною культурою додержуватись раціонального харчування, режиму дня, достатньо спати, позитивно мислити, бути оптимістичним, доброзичливим.

   Життя необхідно планувати. Ставте реальні цілі і не чекайте, що зміни відбудуться самі собою – працюйте для себе. Не шукайте розслаблення у зловживанні алкоголем або прийманні психоактивних речовин – це лише поглибить психоемоційні проблеми.

  Пам`ятайте, що всі люди потребують підтримки, участі, співчуття та любові. Ви не самотні! Поруч є завжди люди, які зрозуміють і допоможуть. Не соромтеся звертатися за допомогою! У разі потреби звертайтеся до фахівців – отримаєте індивідуальну, конфіденційну  консультативну допомогу і підтримку.

     Стигма та дискримінація щодо пацієнтів та сімей заважають людям шукати допомогу в спеціалістів сфери охорони психічного здоров’я Нерозуміння та стигма, які оточують психічні розлади, є дуже поширеним явищем. Незважаючи на існування ефективних методів лікування психічних порушень, існує думка, що вони невиліковні або, що люди з психічними розладами є важкими у спілкуванні, не розумними або нездатними приймати рішення. Ця стигма може призводити до зловживання, відторгнення та ізоляції, та відкидати людей від медичної допомоги та підтримки. В рамках системи охорони здоров’я, люди дуже часто лікуються в установах, які частіше нагадують «людські склади», аніж місця зцілення.

   Фінансові ресурси для збільшення послуг у сфері охорони психічного здоров’я є відносно невеликими Уряди, донори та групи, що представляють користувачів психіатричних послуг та їх сім'ї повинні працювати разом, щоб розширювати служби психічного здоров'я, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходів. Необхідні фінансові ресурси є відносно невеликими: 2 $ на душу населення в рік в країнах з низьким рівнем доходів, та 3-4 $ в нижчих країнах із середнім рівнем доходу.

  Бережіть психічне здоров'я! Адже це запорука щасливого життя і довголіття!

  ДУ «Вінницький ОЛЦ  МОЗ України»,

  Рябова Л.О. – заступник директора,

  м. Вінниця, травень 2020р.