Розділи

  • 28 квітня 2020

  "Якщо порівняти" – специфіка регіону у здійснені вакцинації.

      

  Якщо розглянути показники,  охоплення щеплення, в розділі вікових груп, нашого регіону, в порівнянні з  показниками в цілому по Державі, вимальовується картина суттєвої різниці, показників охоплення обов’язковими  щепленнями  дітей раннього віку до  18 місяців , де показники питомої ваги  охоплених  щепленнями  в області, вищі за середні  по Державі. Нажаль, виключенням  є показник охоплення щепленнями проти туберкульозу, де питома вага  вакцинованих в області дітей , нижча  за загальнодержавний показник . І це при достатній кількості імунологічних препаратів ( БЦЖ) та тій обставині, що вказане щеплення проводиться, у більшості випадків, у пологовому стаціонарі .

  Ситуація  з щепленнями вікових груп дітей та підлітків (6,14,16 років), свідчить про недостатній рівень реалізації заходів вакцинації.

  В той же час рівень охоплення імунізацією дорослого населення  в регіоні  вищий за середньостатистичний в Україні.

  Саме батьком дошкільнят  та  школярів слід відповідальніше ставитись, до питання захисту власних дітей від інфекційних хвороб, для профілактики яких є вакцини, при вирішенні питань про надання згоди на проведення щеплень. Адже саме відмова, є основною причиною невисоких рівнів охоплення вакцинацією дітей та підлітків від таких небезпечних хвороб, як : кір, паротит та краснуха, дифтерія та правець, полімієліт.

  Задумайтеся приймаючи рішення, адже широке розповсюдження цих інфекцій, вдається стримувати лише за рахунок вакцинації.