Розділи

  • 26 липня 2017

  Результати моніторингу за факторами навколишнього середовища за І півріччя 2017 року

  Відповідно до річного плану роботи на 2017 рік, Програми  державного соціально-гігієнічного моніторингу та на виконання постанови КМУ від 20.02.2006р. № 182 "Про затвердження Порядку проведення  державного соціально - гігієнічного моніторингу" фахівцями ДУ «ВОЛЦ МОЗУ» та відокремлених структурних підрозділів проведена відповідна робота, щодо  забезпечення лабораторного контролю за  факторами навколишнього середовища,  що впливають на стан здоров"я людей.

  Так, протягом І півріччя 2017 року всього проведено 362786  досліджень та вимірювань. 

  В першу чергу  було забезпечено  проведення  лабораторних досліджень за  якістю питної води.

  В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року обсяг досліджених проб питної води централізованого водопостачання збільшився, як по хімічним показникам - з 2016 проб до 2315, так і по бактеріологічним показникам - з 2563 проб до 2681. Відсоток проб нестандартної води також збільшився і  складає за хімічними показниками - 11,3%, проти минулорічного - 4,0%, за бактеріологічними,  відповідно - 8,0 % проти 7,7%.

  На високому рівні залишаються відсотки нестандартної води по децентралізованому водопостачанню, як по хімічним показникам - 29,3% (2016р. - 31,3%) так і по бактеріологічним показникам - 29,9% (2016р. - 34,0%).

  У звітному півріччі із досліджених 311 проб криничної води - виявлено 2 проби забруднених яйцями глистів - 0,6% (Козятинський і Погребищенський райони).

  Фахівці ДУ «ВОЛЦ МОЗУ» брали активну участь в роботі комісії, з питань встановлення причин різкого погіршення якості питної води  водогону м. Вінниці, залучались до проведення досліджень.

  Було розроблено і надано до комісії пропозиції, щодо подальших дій  з розслідування даного факту та попередження виникнення таких ситуацій в подальшому. 

  Забезпечено  лабораторні дослідження  стану поверхневих водойм  в місцях водокористування та рекреації. Всього досліджено 349 проб на хімічні показники в 42 пробах виявлено невідповідність (12,0%), на бактеріологічні показники досліджено 311 проб, не відповідають вимогам - 41 (13,2%).

  В місцях водозаборів та їх зон санітарної охорони досліджено 53 проби  води на хімічні показники.  з яких в 10 (22,6%)  встановлено відхилення, та 26 проб  на бактеріологічні показники  з яких 5 (10,1%) не відповідають вимогам.

  В зонах пляжів  та рекреації  на хімічні показники  досліджено  296 проб, з відхиленням  30 (10,1%) , а по бактеріологічним  показникам  265 з  встановленням не відповідають  в 36 (13,6%).  

  За результатами досліджень відмічається погіршення якості води водойм, як І так і ІІ категорії. Питома вага нестандартних проб в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс по воді І категорії - з 6,0 % до 22,6% за хімічними показниками і з 3% до 10,1% - за бактеріологічними; стосовно води ІІ категорії - відповідно з 4,1% до 10,1% за хімічними  показниками. У воді ІІ категорії щорічно виявляються позитивні проби на наявність гельмінтів, відсоток нестандартної води складає 6,5% проти І півріччя минулого року - 3,7%.

  Моніторингові  лабораторні  дослідження здійснювалися в сфері  оцінки стану грунту. За хімічними показниками досліджено 796 проб з яких в 32 відхилення (4,0%), в тому  числі 14 на території житлової забудови  та  18 в зонах відпочинку.

  За бактеріологічними показниками  відхилення виявлено в 33 з 830 досліджених проб (3,9%), в тому числі  на території житлової забудови  15, зон відпочинку 1.

  В 45 пробах з 881 виявлено збудники гельмінтозів (5,1%), на території житлової забудови в 12 пробах, зон зонах відпочинку  в 1.            

  В порівнянні з аналогічним  періодом 2016 року відчутно зросли показники забрудненості грунту яйцями гельмінтів, зокрема на території житлової забудови, відсоток   проб в яких виявлено збудники зріс з 2,9% до 5,9% в поточному році. Аналогічно і по мікробіологічному забрудненню грунту - відсоток нестандартних проб зріс з 2,6% до 6,6%.

  Здійснювалися дослідження з моніторингу стану атмосферного повітря.

  Всього протягом півріччя досліджено 2050 проб атмосферного повітря, з яких 53 - 2,6% не відповідають нормативам. Показник питомої ваги відхилень за вмістом шкідливих ще вищий на території житлової забудови 3.3%.  

  На території дошкільних закладів  досліджено 219 проб повітря, з яких  1 проба - Немирівський район, не відповідає нормативам - 0,4%.

  На території шкіл досліджено 153 проби з яких 1 проба - м. Ладижин - не відповідає нормативам - 0,6%.

  Проводився відбір та дослідження проб повітря на межі санітарно-захисних зон промпідприємств - всього 460 проб,  з яких 21 - (4,5%) не відповідають нормативам - Жмеринський, Калинівський, Томашпільський райони.                                                   

  Дані моніторингу фізичних факторів за І півріччя 2017 року, засвідчили зменшення шумового навантаження на житлову забудову. З 462 вимірювань рівнів шуму в 20 (4,3%) встановлено перевищення граничнодопустимих рівнів. В минулому році  цей показник  складав 16,6%.

  Поліпшилась акустична обстановка на території населених місць і в цілому з 2092 вимірювань перевищення ГДР встановлено в  41, що становить 2,0%,  в 2016р. 14,3%.                    

   Протягом півріччя на показники безпеки досліджено 2836 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, з яких 84 проби не відповідають гігієнічним нормативам – 2,9%, з окрема:

  -на хімічні показники досліджено 1484 проби продукції, не відповідають вимогам 37  - 2,5% (2016р – 1,7%);

  -на бактеріологічні показники досліджено 1352 проби, з яких не відповідають 47 – 3,5% (2016р. – 1,0%);

  -на ГМО досліджено 159 проб продовольчої сировини, в 1 (0,6%) пробі виявлено перевищення вмісту ГМО (борошно пшеничне).

  Протягом І півріччя 2017 року фахівці ВСП залучалися для проведення лабораторних досліджень  в ході розгляду скарг та звернень громадян. Всього досліджено 67 проб об’єктів  довкілля, з яких  14 не відповідають гігієнічним нормативам, що складає 20,8 %.

  В 7 випадках це була питна вода централізованого водопостачання, в 4 вода з криниць, а  в 3 випадках атмосферне повітря за вмістом забруднюючих речовин.       

  Даний аналіз використано для інформування населення за результатами проведення соціально-гігієнічного моніторингу згідно  постанови КМУ від 20.02.2006р. № 182 "Про затвердження Порядку проведення  державного соціально - гігієнічного моніторингу", забезпечення  лабораторного контролю за факторами навколишнього середовища, що можуть  впливати  на стан здоров"я населення.