Розділи

  • 13 липня 2021

  Результати планового моніторингу

  ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» інформує, що наша установа продовжує проводити плановий моніторинг стану навколишнього природного середовища у м. Вінниці, а також якості води в централізованій мережі міста, криницях громадського використання та поверхневих водойм.

  Протягом 6 міс. 2021 року фахівцями нашої установи відібрано та лабораторно досліджено на хімічні показники 7 проб питної води із РЧВ (резервуару чистої води) та насосних станцій КП «Вінницяоблводоканал», з яких невідповідаючих вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» не зареєстровано. На бактеріологічні показники досліджено – 7 проб, всі нормативної якості. Паразитологічні показники досліджувались в 7 пробах, позитивних знахідок не виявлено.

  Із поверхневої водойми  міста – р. П. Буг лабораторно досліджено 18 проб води в місці водозабору, контрольних створах, пляжах на бактеріологічні, хімічні та паразитологічні показники. Невідповідність нормативу встановлена по хімічних показниках - в 18 (100%) пробах (по запаху, вмісту формальдегіду та БСК – 5, БСК – 20). Із 18 проб поверхневої водойми, досліджених на паразитологічні показники, 4 (22,2%) з перевищенням норми (виявлені яйця аскарид).

  Протягом 6 міс. поточного року фахівцями нашої установи згідно Плану моніторингових досліджень відібрано та лабораторно досліджено  54 проби атмосферного повітря на вміст оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду, азоту діоксиду та недиференційованого за складом пилу. За результатами лабораторних досліджень перевищення гранично – допустимих концентрацій зареєстровано в 9 (16,7%) пробах.         

  Проби відбирались в межах житлової забудови, на межі санітарно – захисних зон промислових підприємств міста, на перехрестях автомагістралей, в зонах відпочинку населення тощо.

  Перевищення зареєстровані на межі СЗЗ ТОВ «Вінницький агрегатний завод» (вміст пилу перевищує норму в 1,1 рази, азоту діоксиду в 1,1 рази), перехрестях вулиць: Чехова – Немирівське шосе (вміст пилу перевищує норму в 1,06 рази), Київська – Стрілецька (вміст пилу перевищує норму в 1,04 рази, азоту діоксиду в 1,1 рази), Келецька – Космонавтів (вміст пилу перевищує норму в 1,06 рази), Пирогова – електромережа (вміст азоту діоксиду перевищує ГДК в 1,05 рази), Барське шосе – автовокзал (вміст пилу перевищує норму в 1,06 рази) та на площі Перемоги (вміст азоту діоксиду перевищує ГДК в 1,1 рази).

  В ході моніторингу якості води криниць громадського використання міста досліджено воду із 22-х криниць на мікробіологічні показники (12 проб (54,5%) - нестандартні) та із 22-х криниць на хімічні показники (20 проб (90,9%) - нестандартні).

  Кринична вода не відповідає по бактеріологічних і хімічних показниках :

  1. Вулиця М. Рильського, 14 - загальна жорсткість, загальні коліформи
  2. Вулиця М. Рильського,39 – нітрати, загальна жорсткість, загальні коліформи
  3. Вулиця М. Рильського,69 – загальна жорсткість, загальні колі форми
  4. Вулиця М. Рильського,63 – нітрати, загальна жорсткість, загальні коліформи
  5. Вулиця Південна, 74 – загальна жорсткість, загальні коліформи
  6. Вулиця Південна,53 – загальна жорсткість, загальні коліформи
  7. Вулиця Південна,48 – нітрати, загальні коліформи
  8. Вулиця Південна, 16 – загальна жорсткість, загальні коліформи
  9. 3-й провулок Глінки, 40 – нітрати, загальна жорсткість, загальні коліформи
  10. 3-й провулок Глінки,5 – нітрати, загальна жорсткість, загальні коліформи
  11. 2-й провулок Глінки,26 – нітрати, загальна жорсткість, загальні коліформи

  Кринична вода не відповідає по санітарно - хімічних показниках:                   

  1. Вулиця Київська, 54 – рН
  2. Вулиця Київська, 47 – каламутність, нітрати, загальна жорсткість
  3. Вулиця М. Рильського,30 - нітрати, загальна жорсткість
  4. Вулиця М. Рильського,50 – нітрати, загальна жорсткість
  5. Вулиця Південна,26 – нітрати, загальна жорсткість
  6. 2-й провулок Глінки,54 – загальна жорсткість
  7. Вулиця Глінки, 44 – загальна жорсткість
  8. Вулиця Глінки, 30 – загальна жорсткість
  9. Вулиця Глінки, 5 – загальна жорсткість

  Кринична вода не відповідає по бактеріологічних показниках:

  1. Вулиця Південна,34 – загальні коліформи

  Вода відповідає вимогам ДСанПіН 2. 2. 4. 171 – 10:

  1. 2-й провулок Глінки, 44.

    - натисніть на зображення.