Розділи

  • 23 квітня 2020

  Про здійснення моніторингових досліджень стану атмосферного повітря.

  ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗУ» та 14 ії відокремлених районних та міжрайонних структурних підрозділів в своєму складі мають лабораторії , які здійснюють моніторингові дослідження стану об'єктів довкілля, в тому числі атмосферного повітря. Також, дослідження вмісту шкідливих речовин, в атмосферному повітрі здійснюється у випадках винекнення надзвичайних подій (ситуацій), або загрози їх виникнення, а також за дорученннями та за зверненнями.

  На території області охоплено моніторинговими дослідженнями атмосферного повітря 149 населених пунктів : 74 сільських та 75 міських , в т.ч. м. Вінниця.

  Із загальної кількості досліджень - 61,2% (2562 проби) проведено в міських поселеннях та 38,8% (1623 проби) - в сільських.

  Протягом 2019 року в міських та сільських поселеннях досліджено 4185 проб повітря, з яких 290 проб не відповідають вимогам по вмісту забруднюючих речовин, що складає 6,9%.

  За результатами досліджень просліджується тенденція, до зростання забруднення.

  На території міських населень, рівень питомої ваги проб, з перевищенням гранично - допустимих шкідливих речовин, в 2017р. складав: 2,9%; в 2018р. - 5,8% то в 2019р. вже 8,5%. В сільських населенних пунктах ситуація дещо краща,але тенденція та ж сама : 2017 - 2,7%, 2018р- 4,3%, 2019р — 4,4%.

  В структурі визначених інгредієнтів найвища питома вага проб з перевищенням гранично-допустимих концентрацій ( ГДК       ).

  - в міських поселеннях реєструється по пилу: в 2019р. - 14,9%, 2018р.- 10,6%, відповідно в 2017р.- 5.8%; оксиду вуглецю в 2019р. - 8,1%, 2018р. - 5,5%, відповідно в 2017р. - 3,8%; фенолу і його похідних в 2019р. - 13,3%, 2018р. - 7,5%, відповідно в 2017р. - 4,2%; азоту діоксиду в 2019р. - 8,1%, 2018р. - 3,8%, формальдегіду - в 2019р. - 14,5%, в 2018р. - 11,4%.

  - в сільській місцевості - по пилу в 2019р. - 11,7%, 2018р. - 14,4%, відповідно в 2017р.- 5,7%; оксиду вуглецю в 2019р. - 2,7%, 2018р. - 3,6%, відповідно в 2017р. - 5,2%; формальдегіду в 2019р. - 5,4%, 2018р.- 20,4%; сірчистому ангідриду - 1,3%, азоту діоксиду - 3,6%.

  Дані отримані у визначених точках спостережень. Крім того за результатами досліджень стану атмосферного повітря на території об’єктів спостереження за 2018 - 2019 рік встановлено :

     

  Всього проведено досліджень         

  З них не відповідають нормативам

  %

  Об'єкти спостереження

  2018р

  2019р

  2018р.

  2019 р.

  2018р.

  2019р.

  Дошкільні заклади

  146

  114

  Загальноосвітні заклади

  148

  186

  -

  3

  -

  1,6

  Житлова забудова

  1273

  1389

  135

  171

  10,6

  12,3

  Зони відпочинку

  344

  327

  4

  3

  1,2

  0,9

  СЗЗ

  1152

  1280

  51

  70

  4,4

  5,5

  Висока питома вага  проб повітря з перевищенням вмісту шкідливих речовин, за рахунок вмісту пилу, оксиду вуглецю, азоту діоксиду, фенолу та його похідних, формальдегіду.

  Верифікація, отриманих за результатами лабораторних досліджень даних вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі, здійснюється шляхом порівнянння їх з величинами гранично-допустимих концентрацій регламентованих Наказом МОЗ України № 52 від 14.01.2020р «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

  Інформація про результати досліджень, в розрізі населених пунктів, територій, установ, що проводили дослідження ,інградієнтів та їх параметрів, щоквартально зводиться в базу даних ДУ « Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України». Аналогічні бази даних формуються у відокремлених структурних підрозділах.

  З метою широкого доступу, інформація висвітлюється на сайті ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗУ», направляється на адресу Вінницької міської ради. Щорічно узагальнена інформація надається департаменту агропромислового розвитку , екології та природних ресурсів Вінницької ОДА, для формування національної доповіді про стан довкілля Вінницької області.

  В розрізі територіальних підрозділів, інформація про стан атмосферного  повітря в населених пунктах, відповідно надається районним державним у адміністраціям і органам місцевого самоврядування, для розміщення на їх сайтах та відповідного реагування.

  ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗУ» та його територіальні підрозділи акредитовані відповідно до галузі технічної компетенції, зокрема в сфері досліджень атмосферного повітря.

  Крім того ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗУ» акредитована національним агенством з акредитації України, відповідно до вимог ДСТУ І80/ІЕС 17025:2006 , зокрема в сфері досліджень атмосферного повітря за 27 показниками.

  Обладнанням та засобами вимірювань забезпечені, у відповідності з вимогами та у розрізі галузі (сфери) акредитації. Повірка, або калібрування здійснюються згідно вимого у відповідні терміни за графіками.

  З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 827, деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, в I кварталі поточного року, проаналізовано стан лабораторно - інструментального забезпечення екологічного та соціально-гігієнічного моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря.

  Проведено розрахунки потреб, в забезпеченні їх виконання. Реалізація заходів із задоволення потреб, певного дооснащення, дозволить покращити результативність моніторингових досліджень, а отже розробляти більш дієві рекомендації щодо попередження та зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.