Розділи

  • 21 квітня 2017

  Аналітична інформація ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» по результатах моніторингових спостережень за факторами довкілля області

  Відповідно до річного Плану роботи нашої установи на 2017 рік та на виконання Постанови КМУ від 20.02.2006р. №182 «Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу» ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» та його структурними підрозділами проводиться відповідна робота по забезпеченню лабораторного контролю за факторами навколишнього природного середовища, що можуть впливати на стан здоров´я населення нашої області.

  Зокрема, протягом 1 кварталу поточного року в області відібрано та лабораторно досліджено на хімічні показники 874 проби питної води централізованого водопостачання, з яких 101 проба не відповідає нормативам (11,5%). За рахунок невідповідності вимогам органолептичних показників, загальної жорсткості – Могилів – Подільський, Погребищенський та Хмільницький райони.

  На бактеріологічні показники досліджено 939 проб води, з яких 48 проб (5,1%) не відповідали нормативам – виявлені бактерії групи кишкової палички – Гайсинський, Козятинський, Могилів – Подільський райони.

  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року якість води централізованого водопостачання покращилась по бактеріологічних показниках. Відсоток невідповідності проб зменшився з 5,7% у 2016 році до 5,1% у поточному. По хімічних показниках відбулось погіршення (1 кв. 2016р.- 2,9% нестандартних проб, 1 кв. 2017 року – 11,5%).

  В ході контролю за якістю води джерел децентралізованого водопостачання лабораторно досліджено 3387 проби криничної води, з яких 832 (24,6%) не відповідало нормативним вимогам, передбаченим ДСанПіНом 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Вода досліджувалась на санітарно-хімічні, бактеріологічні та паразитологічні показники. Із загальної кількості проб на санітарно-хімічні показники досліджено 1723 проби, з яких 448 (26,0%) не відповідало нормативу, на бактеріологічні показники 1537 проб – 384 (24,9%) невідповідаючих та на паразитологічні показники – 127 проб, невідповідаючих вимогам не зареєстровано.

  При аналізі якості води поверхневих водойм 1 та 2 категорії лабораторно досліджено 104 проби на хімічні, 102 на бактеріологічні та 58 на паразитологічні показники. Невідповідність нормативним вимогам зареєстрована в 14 (13,5%), 3 (2,9%) та 2 (3,4%) пробах відповідно.

  Забрудненість криничної води в основному зумовлена наднормативним вмістом нітратів, заліза та солей жорсткості. Найвищі показники зареєстровані в криницях Шаргородського (39,1%), Липовецького (37,5%), Муровано-Куриловецького (31,0%) районів та м. Вінниці (50,0%).

  По бактеріологічних показниках якість криничної води не відповідає нормативу в основному по загальним коліформам та вмісту кишкової палички. Найвищі відсотки в Козятинському (68,0), Погребищенському (50,0), Жмеринському (48,0), Гайсинському (45,2) та Тростянецькому (37,7%) районах.

  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року якість криничної води покращилась по бактеріологічних показниках – в 1 кв. 2016 року відсоток невідповідності складав 29,1%, а в поточному році зменшився до 24,9%. По хімічних показниках ситуація залишилась практично без змін (1 квартал 2016р. – 24,5%, 1 квартал 2017р. – 26,0%).

  За даними моніторингових спостережень за станом грунту в нашій області на хімічні показники досліджено173 проби, з яких 3 проби (1,2%) не відповідають нормативам по вмісту солей важких металів – Гайсинський район, м. Вінниця.

  На бактеріологічні показники досліджено 174 проби грунту, з яких не відповідає гігієнічним вимогам 4 проби (2,3%). За рахунок виявлення кишкової палички – Погребищенський та Хмільницький райони.

  На гельмінтози досліджено 177 проб, з яких в 8 пробах (4,5%) виявлені яйця гельмінтів – Погребищенський, Хмільницький, Жмеринський та Козятинський райони.

  В порівнянні з минулим роком в 2017 році стан грунту покращився по хімічних (питома вага нестандартних проб у 1 кв. 2016р. – 4,5%, у 1 кв. 2017 р. – 1,2%) та бактеріологічних (відсоток нестандартних проб у 1 кв. 2016р. – 8,0%, у 1 кв. 2017 р. – 2,3%)  показниках, проте відсоток позитивних знахідок на гельмінтози зріс з 1,3% у 1 кв. 2016 р. до 4,5% у 1 кв. 2017 р.

  Якість води поверхневих водойм в поточному році також покращилась по бактеріологічних показниках, відсоток нестандартних проб зменшився з 5,8% у 2016 році до 2,9% в поточному. По хімічних показниках відбулось погіршення якості води (1 квартал 2016р. – 4,8%, 1 квартал 2017р. –13,5%).

  В ході спостереження за станом атмосферного  повітря на наявність шкідливих хімічних речовин лабораторно досліджено 829 проб, з яких 17 проб (2,1%) з перевищеним вмістом пилу, диоксиду азоту, формальдегіду та окису вуглецю. Найвища забрудненість атмосферного повітря зафіксована у Вінницькому, Козятинському та Могилів – Подільському районах. В поточному році стан повітряного середовища області покращився, відсоток невідповідаючих проб зменшився з 2,3% у 1 кв. 2016 р. до 2,1% у 1 кв. поточного року.