Розділи

  • 12 квітня 2017

  Моніторинг стану факторів навколишнього середовища за І квартал 2017р.

    Державною установою «Вінницький обласний лабораторний Центр МОЗ України» (Центр), у відповідності до покладених на неї повноважень, проведена робота по реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення Вінницької області.

    Протягом І кварталу 2017року фахівцями підрозділів проведено  140795   досліджень факторів довкілля, з яких 3992 (2,8%) не відповідають гігієнічним нормативам. Планові дослідження склали - 59,8% , за зверненнями -40,2% .

          Із загальної кількості досліджень проведено:

  • мікробіологічних          - 88110, з них не відповідає вимогам  - 874 (3,0%);
  • паразитологічних        - 6572,   з них не відповідає вимогам -  61 (0.9%);
  • санітарно-хімічних      - 28850, з них не відповідає вимогам - 785 (2,7%);
  • фізичних факторів       - 11777, з них не відповідає вимогам - 605 (5,1%);
  • радіологічні                 - 11343, з них не відповідає вимогам - 0;
  • інші                              - 700, з них не відповідає вимогам - 0;

    В розрізі об'єктів довкілля досліджено:

    Поверхневі водойми: - на хімічні показники – 111 проб води водойм, з них не відповідає нормативам - 10 проб  (9%) по перевищеному вмісту азоту амонійного, загального заліза, органолептичних показниках – в водоймах Оратівського, Хмільницького районів та м. Вінниці.

    -на бактеріологічні показники - 106 проб води водойм, з них  у 2 пробах (1,8%) виявлено перевищення вмісту лактозо – позитивних кишкових паличок. Із досліджених 59 проб у 2 пробах виявлені яйця гельмінтів – Козятинський район.

    -збудники інфекційних хвороб протягом останніх років не виявлялись.

    Грунт:  -на хімічні показники досліджено  - 173 проби грунту, з яких 3 проби (1,2%) не відповідають нормативам по вмісту солей важких металів – Гайсинський район, м. Вінниця.

    -на бактеріологічні показники досліджено - 174 проби, з яких не відповідає  вимогам 4 проби (2,3%). За рахунок виявлення кишкової палички – Погребищенський та Хмільницький райони. На гельмінтози досліджено 177 проб, з яких в 8 пробах  (4,5% ) виявлені яйця гельмінтів – Погребищенський,  Хмільницький, Жмеринський, Козятинський райони.

    Атмосферне повітря: - на хімічних показники  досліджено 829 проб повітря, з яких 17 проб (2,1%) з перевищеним вмістом: пилу, диоксиду азоту, формальдегіду, окису вуглецю – Вінницький, Козятинський, Мог.- Подільський райони.

    Фізичні фактори:  Всього проведено - 349 вимірювань шуму, з яких 8 вимірювань (2,3%) перевищують  нормативи – м. Вінниця.

    Проведено 16 вимірювань електро-магнітних полів. Результати відповідають нормативам.

    Питна вода  централізованого водопостачання:

    -на хімічні показники досліджено - 874 проби, з яких 101 (11,5%)  не відповідала нормативам,  за рахунок органолептичних показників, загальної жорсткості -  Могилів-Подільський, Погребищенський та Хмільницький райони.

    -на бактеріологічні показники досліджено 939 проб води, з яких 48 проб води (5,1%) не відповідали нормативам – виявлені бактерії групи кишкової палички – Гайсинський, Козятинський, Мог.-Подільський райони.

    Питна вода децентралізованого водопостачання:

    -на хімічні показники досліджено -1732 проби води із криниць, з яких - 448 проб  (26%) не відповідають нормативам по вмісту нітратів, загальної жорсткості, аміаку – Липовецький, Мур.-Куриловецький, Шаргородський райони.

    З метою запобігання виникнення у дітей метгемоглобінемії  проводились дослідження води із індивідуальних криниць на вміст нітратів в домогосподарствах сімей, де проживають діти до 3-х років. Протягом кварталу на вміст нітратів досліджено - 475 проб, з яких - 94 проби (19,7%) не відповідають нормативам. Протягом останніх років випадків  метгемоглобінемії не зареєстровано.

    -на бактеріологічні показники - 1537 проб, з яких 384  (24,9%) не відповідають нормативам, за наявності бактерій групи кишкової палички – Гайсинський, Жмеринський, Козятинський, Погребищенський, Тростянецький райони.

    Радіологічні дослідження:

    Проведено  - 1041 лабораторних та інструментальних досліджень, з них:

    -природних будівельних матеріалів та мінеральної сировини  -302 проби. Всі І класу,  використання без обмежень у всіх видах будівництва.

    -на вміст техногенних радіонуклідів цезію -137 та стронцію - 90 проведено: - 54 випробування води громадських криниць, - 2  води централізованого водопостачання, - 16  води відкритих водойм, - 178  харчових продуктів. Перевищень допустимих рівнів не зафіксовано.

    У 377 осіб персоналу категорії А, контактуючого з джерелами іонізуючого випромінювання,  здійснювався індивідуальний дозиметричний контроль.

    -проведено 88 вимірів потужності поглиненої дози (гамма-фон) зовнішнього гамма-випромінювання та - 40 вимірів радону-222 у дитячих навчальних та лікувально-профілактичних закладах. Перевищень не зафіксовано.

    Щоденно проводяться виміри гамма-фону (682 дозиметричних вимірювань) в контрольних точках. Рівень гамма-фону становить – 16-20мкР/год, перевищень багаторічних фонових рівнів не зафіксовано.

    Радіаційна ситуація на території області за даними лабораторного радіаційно-гігієнічного моніторингу не ускладнювалась.

    В ході моніторингу здійснено відвідування - 480 об'єктів, з проведенням лабораторних - інструментальних досліджень та вимірювань.

    Мікроклімат: - проведено - 6295 вимірювань мікроклімату, з яких - 69  (1,1%)  не відповідає нормативам. Недотримання температурного режиму в дошкільних навчальних закладах Липовецького, Немирівського, Тульчинського районів, в загальноосвітніх закладах Барського та Тульчинського району.

    Освітленість: -  4071 вимірювань рівнів освітленості, з яких - 356 (8,7 %)  не відповідають нормативам, в дошкільних закладах Гайсинського, Калинівського, Тульчинського, Теплицького районів  та загально - освітніх закладах Барського, Хмільницького, Козятинського, Тульчинського районів.

    Повітря закритих приміщень: -досліджено - 990 проб повітря  на наявність шкідливих хімічних речовин, з яких в 10 пробах (1,1%), виявлено перевищення вмісту вуглекислого газу – в дошкільних закладах  Могилів-Подільського району, та в 1 пробі – вміст формальдегіду  м. Вінниця.

    Дослідження на паразитози: - досліджено - 1561 змивів, з яких в 26 (1,7%) виявлені яйця гельмінтів. Дитячі заклади Бершадського, Іллінецького, Калинівського, Липовецького, Немирівського, Погребищенського та Тиврівського районів. Досліджено 124 проби піску  відібраних в дитячих та підліткових   закладах, яєць гельмінтів не виявлено.

    Якість харчування в дитячих та лікувальних закладах: -досліджено 105 проб кулінарних виробів на якість термічної обробки, результати відповідають нормативам.

    На бактеріологічні показники досліджено -207 проб кулінарних виробів, з яких - 10 (4,8%) встановлено невідповідність гігієнічним вимогам – Жмеринський, Калинівський, Літинський та Хмільницький райони.

    Досліджено 2240 змивів з обладнання харчоблоків, з яких у  156 (6,9%) виявлені санітарно показові мікроорганізми. Відхилень не встановлено лише в закладах Могилів-Подільського, Погребищенського та Чернівецького районів.

    Здійснення протиепідемічних заходів

    Було отримано - 5237 термінових повідомлень про хворих та підозрілих на інфекційні захворювання, в ході розслідування яких   обстежено 2385 вогнищ інфекційних захворювань.

    Відділеннями   дезінфектології у 2094 вогнищах проведена  заключна   дезінфекція, що склало 99,2% від усіх вогнищ де вона була необхідна.

    Профілактичні дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні роботи проведені на - 1549 об´єктах. 

    Спалахів інфекційних захворювань та масових харчових отруєнь в організованих колективах і пов’язаних з діяльністю епідемічно-значимих об’єктів не виникало. Разом із цим було зареєстровано 2 спалахи гострої кишкової інфекції у побуті, в тому числі 1 спалах сальмонельозу, внаслідок яких  постраждало 13 осіб, в т. ч. 10 дітей віком до 15 років. Ускладнення виникали на території Іллінецького та Немирівського районів.

    У вогнищах проведена заключна дезінфекція. Повторних випадків захворювань не виникало.

    Сприяло виникненню спалахів  недотримання правил особистої гігієни, технологічних умов приготування та зберігання страв.

    В І кв. 2017 року зареєстровано 2 випадки захворюваності на ботулізм з 3 постраждалими (мешканець с.Семенівка, Шаргородського району - вживання м’ясних консервів домашнього виготовлення; сім’я з двох осіб м.Гайсин - вживання паштету м’ясного домашнього виготовлення).

    З початку року  інфекційними хворобами перехворіло - 112052 особи, (6994,2 вип. на 100 тис. нас.), проти  - 124611 захворілих за аналогічний період 2016 року (7474,6 вип. на 100 тис. нас.). 

    Найбільш поширеними інфекційними захворюваннями залишаються грип та інші гострі респіраторні інфекцій. Їх частка в структурі інфекційної патології складала - 98,1% .

    Загальний рівень інфекційної захворюваності, без врахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився на 8,6%  - 130,8 випадки на 100 тис. нас. проти  - 137,6 на 100 тис. нас. у 2016 р.

    В структурі інфекційної патології найбільш значну частку склали  кишкові інфекції – 60,9%, на другому місці - педикульоз, короста – 11,8%, на третьому  туберкульоз органів дихання – 6,4%, на четвертому інфекції, що передаються  повітряно-крапельним шляхом – 3,9%,  інфекції що передаються переважно статевим шляхом   п’яте місце – 2,4%.

    Захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилась на - 5,9%. Проте рівень захворюваності був на - 32,6% вищим середньо-багаторічних фонових показників. Перевищення фонових рівнів захворюваності спостерігалось на 23 адміністративних територіях області.

    Основним фактором передачі збудників ГКІ були  харчові продукти – 86,7%, серед яких продукти домашнього походження склали - 44,2%, продукти придбані на ринку – 20,4%, придбані в магазині – 24,0%,  інші продукти – 11,3%. Вода, зі слів захворілих, слугувала фактором передачі в  0,2% випадків.

    З   початку 2017 року  на бактеріальну дизентерію захворіло 7 осіб (0,4 випадки на 100 тис. нас.),  проти – 4 (0,2 на 100 тис. нас.) захворілих за аналогічний період 2016 року.

    Випадки  реєструвались лише на території 4 районів: Жмеринського (2), Томашпільського (3) та  Хмільницького (1) районів, а також в м. Вінниці (1).

    Рівень захворюваності сальмонельозом в області в порівнянні з І кварталом 2016 року  знизився  на 12,6%. Було зареєстровано - 31 випадок захворювань проти - 37 в 2016 році. Показник на 100 тис. нас. становив  1,9 вип., в 2016 році – 2,2.

    Впродовж І кварталу поточного року в області не реєструвалися випадки захворювання на дифтерію та правець.

    В порівнянні з аналогічним періодом минулого року рівень захворюваності вірусним гепатитом В знизився в 1,5 рази.

    Захворюваність кашлюком стабілізовано на рівні  минулого року і становить 2,7 вип. на 100 тис. нас.

    Разом з цим, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року рівень захворюваності краснухою зріс в 2,4 рази. З початку  року було зареєстровано -24 випадки краснухи, проти - 10 за аналогічний період минулого року. Питома вага дітей серед захворілих склала 95,8% (23 випадки із 24). Захворюваність реєструвалась на території м. Вінниці (12 випадків), Гайсинського (3), Літинського (1) та Тиврівського  (8) районів.

    Рівень захворюваності епідемічним паротитом зріс в 6 раз. Всього було зареєстровано - 12 випадків захворювань у дітей.

    Захворюваність на туберкульоз знизилась на - 8,5%. Всього  зареєстровано - 136 нових випадків туберкульозу органів дихання, що на 44 випадки менше ніж в 2016 році. Найвищий рівень у Чечельницькому районі - 23,2 вип., Ямпільському- 12,3, Оратівському, Літинському, Могилів-Подільському і  Шаргородському районах  майже - 14,0 на 100 тис. нас.

    З початку року виявлено 5 випадків гострих в’ялих паралічів (ГВП) у дітей. Випадки реєструвались на території м. Вінниця (2 випадки), Барського (1), Вінницького (1) та  Теплицького (1) районів. Діагноз поліомієліт у всіх дітей виключено.

    Епідемічна ситуація з особливо небезпечних інфекцій з початку року не ускладнювалась. Не реєструвались випадки захворювань серед людей на хворобу Лайма, сказ, сибірку, туляремію та холеру.

    Зареєстровано 3 випадки  лептоспірозу, по одному випадку в  Бершадському, Погребищенському і Чечельницькому районах, за відповідний період попереднього року захворювання не реєструваись Два випадки захворювань у жителів Погребищенського та Чечельницького районів закінчились летально.

    Як і за аналогічний період попереднього року  зареєстровано 3 випадки лабораторно підтвердженого ієренсіозу  в м.Вінниці (2) та Крижопільському районі. 

    Сказ лабораторно підтверджено у 49 тварин, в І кв. 2016рр. - 42 випадки.  

    З початку року курс антирабічних щеплень отримують 176 осіб. Випадки захворювань серед людей на сказ не реєструвались.

    Виявлено і зареєстровано 11 випадків внутрішньо лікарняних інфекцій (ВЛІ) (0,17 на 1 тисячу госпіталізованих хворих), із них - 7 (64,0 %) випадків в стаціонарах міста Вінниці та по одному випадку в Барському, Вінницькому, Жмеринському та Тиврівському районах.  Структура ВЛІ не змінилась:

    - запальні захворювання в новонароджених – 6 випадків (54,5 %); - запальні захворювання у породіль – 2  (18,5 %);       - внутрішньо - лікарняна пневмонія – 1  (9 %);  - після ін’єкційний абсцес  – 1 випадок (9 %); інфекції інших органів та систем – 1 випадок (9 %).

    На носійство патогенного  стафілококу обстежено - 452 медичні працівники, серед них виявлено - 24 носія (5,3 %). Найбільш значна частка носіїв виявлялась серед працівників акушерських стаціонарів – 7,5 %.

    На стерильність досліджено - 743 проби виробів медичного призначення та матеріалів, із яких виявлено - 5 нестерильних проб (0,7%). Найбільш значна частка нестерильних проб виявлено в стаціонарах: акушерського -  1,2%  та хірургічного профілю - 0,25%.

    З метою моніторингу якості проведення поточної дезінфекції   досліджено - 3021 змив, із них 83 позитивні ( 2,7 %). Найбільш неякісно поточна дезінфекція проводилась в інфекційних стаціонарах.

    Результати моніторингу надані до органів виконавчої влади з метою інформування про стан об’єктів навколишнього середовища та залучення до усунення виявлених невідповідностей інших причетних служб, департаментів та управлінь.