Розділи

  • 01 серпня 2018

  СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ІНФЕКЦІЙНИМИ ТА НЕІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ І ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ за І півріччя 2018 року

  ДУ «Вінницький обласний лабораторний Центр МОЗ України», згідно із Статутом, Планом організаційних та санітарно – протиепідемічних заходів на 2018 рік,  в першому півріччі поточного року проводилась відповідна робота по реалізації державної політики у сфері громадського здоров’я, здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, проведення лабораторних та інструментальних досліджень і вимірів факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я людини.

  Моніторинг забезпечується довгостроковим і систематичним спостереженням за станом здоров'я населення області та факторами навколишнього середовища.

  На підставі проведеного аналізу, встановлено, що за останні 5 років (2012-2017р.р.) в області відмічається негативна тенденція в динаміці демографічних показників. Характерний щорічний зріст показників смертності, які відчутно перевищують показники народжуваності населення. Природний приріст від'ємний і за останні роки зростає з  - 4,19 (2012р) до – 6,27 (2017р) та перевищує загальноукраїнські показники.

  Рівень загальної захворюваності населення області залишається високим, незважаючи на те, що за останні 5 років показник загальної захворюваності знизився на 5,11%.

  Серед областей України наша область по рівню захворюваності в останні роки займає 4 місце, після Дніпропетровської, Київської, Чернігівської областей.

  В структурі загальної захворюваності традиційно перші п'ять місць посідають хвороби системи кровообігу, органів дихання, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та хвороби органів травлення.

  Спостерігається стабільне зростання показників захворюваності на новоутворення. Саме ці перечислені хвороби є лідерами у формуванні загальної захворюваності населення та структури смертності.

  Окрім соціально-економічних та поведінкових факторів ризику, сприяють високому рівню загальної захворюваності населення області неінфекційними хворобами, незадовільний стан факторів навколишнього середовища.

  Аналіз результатів лабораторних досліджень засвідчує негативну тенденцію зростання показників стану забрудненості питної води, атмосферного повітря, ґрунту, поверхневих водойм, фізичних факторів.

  Протягом І півріччя в області, в побуті серед дорослих зареєстровано 5 потерпілих від отруєння дикорослими грибами, смертельних випадків не було. В ході розслідування встановлено, що потерпілі збирали гриби в місцевих лісах, лісосмугах. Причиною отруєнь, як і в попередні роки, є недотримання технології приготування страв та використання неїстівних грибів (мухомор).

  З метою забезпечення цілеспрямованого моніторингу факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я людини та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2006р. №182 "Про затвердження Порядку проведення державного соціально - гігієнічного моніторингу" в І півріччі 2018 року проведено 324285 досліджень  і вимірювань факторів навколишнього середовища, з яких 12265 (3,8%) не відповідають гігієнічним нормативам.

  Моніторингові дослідження факторів навколишнього середовища

  Поверхневі водойми. Досліджено на хімічні показники – 281 проба води водойм, з яких не відповідає нормативам 41 (4,6%) по перевищеному вмісту азоту амонійного, загального заліза, органолептичних показниках – в водоймах м.Вінниці, Барського, Гайсинського, Хмільницького, Калинівського, Вінницького, Оратівського районів.

  На бактеріологічні показники досліджено 293 проби води водойм, з них у 40 пробах (13,6%) виявлено перевищення вмісту лактозо – позитивних кишкових паличок (Бершадський, Гайсинський, Калинівський, Козятинський, Іллінецький, Погребищенський, Хмільницький, Чечельницький райони та м.Вінниця. Із досліджених 287 проб у 6 пробах виявлені яйця гельмінтів – (2,1%) – Теплицький, Погребищенський райони та м.Вінниця.

  Грунт. На хімічні показники досліджено 524 проби ґрунту, з яких 37 проб (7,1%) не відповідають нормативам по вмісту солей важких металів – м.Вінниця, Барський, Жмеринський, Калинівський та Ямпільський райони.

  На бактеріологічні показники досліджено 519 проб ґрунту, з яких не відповідає гігієнічним вимогам 30 проб (5,8%). За рахунок виявлення кишкової палички – Погребищенський, Козятинський, Жмеринський, Немирівський, Тиврівський райони та м.Вінниця.

  На гельмінтози досліджено 703 проби, з яких в 46 пробах (6,5%) виявлені яйця гельмінтів – Бершадський, Іллінецький, Жмеринський, Козятинський, Погребищенський, Тростянецький райони.

  Атмосферне повітря. На наявність шкідливих хімічних речовин досліджено 1845 проб повітря, з яких 62 проби (3,4%) з перевищеним вмістом пилу, диоксиду азоту, формальдегіду, окису вуглецю –  Гайсинський,  Могилів-Подільський, Хмільницький, Чернівецький.

  Фізичні фактори. Всього проведено 669 вимірювань шуму, з яких 52 вимірювання (7,8%) перевищує нормативи – м.Вінниця, Козятинський, Калинівський, Чернівецький, Томашпільський, Тульчинський та Тростянецький райони.

  Проведено 285 вимірів електромагнітних полів. Результати відповідають нормативам.

  Питна вода  централізованого водопостачання. Протягом півріччя досліджено на хімічні показники 1867 проб води, з яких 301 проба не відповідає нормативам (16,1%). За рахунок невідповідності вимогам органолептичних показників, загальної жорсткості – Бершадський, Вінницький, Іллінецький, Липовецький,  Могилів–Подільський, Оратівський, Теплицький, Чернівецький та Хмільницький райони.

  На бактеріологічні показники досліджено 2276 проб води, з яких 309 проб води (13,6%) не відповідали нормативам – виявлені бактерії групи кишкової палички – Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Козятинський, Піщанський, Чернівецький, Тростянецький, Тульчинський, Могилів- Подільський райони.

  Питна вода децентралізованого водопостачання.  На хімічні показники досліджено 2521 проба води із криниць, з яких 962 проби (38,2%) не відповідають нормативам по вмісту нітратів, загальної жорсткості, аміаку – Барський, Вінницький, Гайсинський, Погребищенський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Козятинський, Тиврівський, Шаргородський райони та м.Вінниці.

  На бактеріологічні показники досліджено 1958 проб води, не відповідали вимогам 682 проби (34,8%), зокрема: м.Вінниця, м.Ладижин, Барському, Вінницькому, Жмеринському, Козятинському, Калинівському, Погребищенському, Теплицькому, Тульчинському районах.

  Здійснення радіологічних лабораторно – інструментальних досліджень

  Впродовж І півріччя радіологічною лабораторією проведено 5433 лабораторних випробувань та інструментальних вимірювань: 2107 (39%) у межах проведення соціально-гігієнічного моніторингу; 3326 (61%) – на платній основі за заявами громадян, фізичних та юридичних осіб. У 14 випадках (0,26%) від усіх досліджень встановлено невідповідність допустимим рівням.

  Досліджено 757 проб природних будівельних матеріалів та мінеральної сировини, 394 (52%) проби у межах здійснення соціально-гігієнічного моніторингу, 363(48%) проби на платній основі, 14 проб (1,8%) відповідають ІІ класу використання згідно НРБУ-97.

  На вміст техногенних радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 проведено всього 524 випробування. Із них: води громадських криниць - 66, води шахтних колодязів - 12, води централізованого водопостачання - 8, води відкритих водойм - 38, харчових продуктів - 388, лікарських рослин – 4, деревини - 8. Перевищень допустимих рівнів не зафіксовано.

  Здійснювався індивідуальний дозиметричний контроль персоналу категорії А, укладено угод на проведення визначення зовнішнього опромінення 718 осіб.

  Проведено 181 вимірів потужності поглиненої дози (гамма-фон) зовнішнього гамма-випромінювання та 70 вимірів радону-222 (моніторингові візити у дитячі навчальні та лікувально-профілактичні заклади, моніторинг зовнішнього середовища). Проведено 1560 вимірів потужності поглиненої дози (гамма-фон) зовнішнього гамма-випромінювання та 281 вимір радону-222 у новозбудованих та реконструйованих приміщеннях будинків за заявами громадян, фізичних та юридичних осіб. Перевищень допустимих рівнів не зафіксовано.

  Щоденно проводяться виміри гамма-фону в контрольних точках. Здійснено 1342 дозиметричних вимірювань. Перевищень багаторічних фонових рівнів не зафіксовано.

  Впродовж І півріччя 2018року радіаційна ситуація на території області за даними лабораторного радіаційно-гігієнічного моніторингу не ускладнювалась.

  Моніторингові дослідження в дошкільних та загальноосвітніх  навчальних закладах

  Протягом півріччя моніторинговими спостереженнями охоплено 157 дошкільних та 202 загальноосвітніх заклади.

          Мікроклімат. Проведено 11438 вимірювань мікроклімату, з яких 928 вимірювань (8,1%) не відповідало нормативам. Недотримання температурного режиму зареєстровано в дошкільних навчальних закладах Теплицького, Хмільницького, Немирівського, районів та загальноосвітніх закладах Хмільницького, Теплицького, Калинівського районів.

  Освітленість. Здійснено 6384 вимірювання рівнів освітленості, з яких  766 не відповідають нормативам, що складає 11,9% - в дошкільних закладах Калинівського, Літинського, Хмільницького, Тульчинського, Жмеринського, районів, та загально - освітніх закладах  Хмільницького, Козятинського, Теплицького, Чечельницького, Погребищенського районів.

  Повітря закритих приміщень. Було досліджено 1515 проб повітря на наявність шкідливих хімічних речовин, з яких в 13 пробах (0,8%) виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій аміаку, фенолу, формальдегіду – в дошкільних закладах Теплицького, Хмільницького, та школах Могилів-Подільського, Чернівецького районів.

  Дослідження на паразитози. Досліджено 3447 змивів, з яких в 54 (1,5%) виявлені яйця гельмінтів. В дошкільних та навчальних закладах Оратівського, Бершадського, Іллінецького, Липовецького, Тростянецького, Тиврівського районів.

  Досліджено 224 проби піску, відібраних в дитячих та підліткових закладах, з яких в 6 пробах виявлені яйця гельмінтів – 2,6% (Тульчинський, Іллінецький, Калинівський, Оратівський райони.

  Якість харчування в дитячих дошкільних та шкільних закладах.

  Досліджено 215 проб кулінарних виробів на якість термічної обробки, з яких - 2 (0,9%) не відповідають нормативам (Жмеринський район).

  На бактеріологічні показники досліджено 529 проб кулінарних виробів з яких у 32 (6%) встановлено невідповідність гігієнічним вимогам - Калинівський, Крижопільський, Жмеринський райони.

  Досліджено 5351 змив з обладнання харчоблоків, рук та спецодягу персоналу з яких у 610 (11,4%) виявлені санітарно - показові мікроорганізми. Відхилення встановлені в закладах Бершадського, Тростянецького, Теплицького та Хмільницького районів.

  Здійснення протиепідемічних заходів

  В першому півріччі 2018 року в обласний лабораторний Центр та його відокремлені структурні підрозділи поступило 9889 екстрених повідомлень про інфекційних хворих. Фахівцями було обстежено 6001 вогнище інфекційних захворювань. З метою ліквідації вогнищ в них було лабораторно обстежено 944 особи. В результаті обстежень виявлено 12 носіїв збудників інфекційних захворювань. У 4356 вогнищах була проведена заключна дезінфекція, що склало 99,5% від всіх вогнищ де вона була необхідна.

  З метою попередження виникнення інфекційних та паразитарних захворювань були проведені профілактичні дезінфекційні роботи на 1265 об’єктах. З профілактичною метою обстежено 23218 людей, виявлено 5 носіїв збудників кишкових інфекцій.

  З початку року було зареєстровано 9 спалахів інфекційних захворювань під час яких постраждало 154 людини, в т.ч. 111 дітей. Чотири спалахи були зареєстровані в дошкільних навчальних закладах (м.Вінниці, Могилів-Подільського, Муровано-Куриловецького та Вінницького районів), один спалах був пов’язаний з діяльністю приватного закладу громадського харчування в Чечельницькому районі, 1 спалах кору виник в ЗОШ Тиврівського району, ще 3 спалахи кору були зареєстровані в побуті на території м.Вінниці, Тиврівського та Шаргородського районів.

  За аналогічний період 2017 року в області було зареєстровано 3 побутові спалахи та 1спалах в ДНЗ під час яких постраждало 26 осіб, в т.ч. 17 дітей.

  За етіологічним чинником 4 спалахи (44,5%) були викликані ротавірусом, 1 (11,0%) - сальмонелою, ще 4 спалахи (44,5%) вірусом кору.

  Під час розслідування спалахів  було досліджено 211 проб факторів середовища життєдіяльності людини на наявність патогенної флори, в т. ч. 31 пробу харчових продуктів. Було досліджено 170 гігієнічних змивів, в 23 (13,5%) випадках виявлені БГКП, 10 проб питної води 3 (30,0%) з яких не відповідали вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної» ДСанПІН 2.2.4.-171-10, в т.ч. у 2-х пробах були виявлені ротавіруси. У вогнищах проведена заключна дезінфекція. Повторних випадків захворювань не виникало.

  Сприяло виникненню спалахів ротавірусної інфекції та сальмонельозу недотримання правил особистої гігієни, технологічних умов приготування, зберігання та транспортування страв, порушення санітарно-гігієнічних вимог в ДНЗ та закладі громадського харчування. Виникненню спалахів кору сприяло відсутність щеплень проти цієї інфекції, з усіх захворілих 75,0% взагалі не були щеплені проти кору.

  З початку року зареєстровано 4 випадки ботулізму. Летальних випадків не виникало. Випадки ботулізму реєструвались в м.Вінниці, Барському, Піщанському та Тиврівському районах. В усіх 4 випадках причиною захворювання слугувало вживання м’ясних консервів домашнього виготовлення.

  З початку року інфекційними хворобами перехворіло 168570 осіб, що склало 10646,9 випадків на 100 тис. нас., проти 165619 захворілих за аналогічний період 2017 року (10337,8 випадків на 100 тис. нас. ).

  Найбільш поширеними інфекційними захворюваннями залишаються грип та інші гострі респіраторні інфекцій, їх частка в структурі інфекційної патології складала 97,0%.

  В епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ перехворіло 252460 осіб, в т. ч. 162617 дітей (64,4%), що склало 16,0% від усього населення області. Летальних випадків від ускладнень грипу не зареєстровано. За результатами лабораторних досліджень серед населення області здебільшого циркулював вірус грипу типу В. Проти грипу було вакциновано 9440 осіб, в т. ч. 1791 дитина.

  Загальний рівень інфекційної захворюваності, без врахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 11,9% і склав 316,3 випадки на 100 тис. нас. проти 279,2 на 100 тис. нас. у 2017 р.

  В структурі інфекційної патології найбільш значну частку склали кишкові інфекції – 54,0%, інфекції, що передаються повітряно-крапельним шляхом – 17,2%, педикульоз та короста – 8,3%, лямбліоз – 7,8%, туберкульоз органів дихання – 5,6%, інфекції що передаються переважно статевим шляхом – 1,4%.

  Захворюваність гострими кишковими інфекціями в порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилась на 7,0% і склала 167,4 випадків на 100 тис.нас. проти 180,4 на 100 тис.нас. у 2017 році.  Разом з цим захворюваність на дані  інфекції була на 29,0% вищою середньо багаторічного рівня.

  В структурі гострих кишкових інфекцій гастроентероколіти склали - 95,0%. Частка гастроентероколітів встановленої етіології становила - 55,0%. Серед них 33,0% склали захворювання викликані ротавірусами.

  Згідно даних епіданамнезу захворілих основним фактором передачі збудників кишкових захворювань були харчові продукти – 81,9%, серед яких продукти домашнього походження склали – 48,3%, продукти придбані на ринку – 22,1%, придбані в магазині – 20,5%, інші продукти – 8,6%. Вода зі слів захворілих слугувала фактором передачі в 0,6% випадків.

  З початку 2018 року на дизентерію захворіло 5 осіб (0,32 випадки на 100 тис. нас.), проти 11 захворілих за аналогічний період 2017 року (0,69 випадків на 100 тис. нас).

  Рівень захворюваності сальмонельозом в області в порівнянні з 1 півріччям 2017 року зріс на 62,5%. Було зареєстровано 130 випадків (8,2 на 100 тис. нас. проти 4,9 на 100 тис. нас. в 2017 році). Із них 62 випадки захворювання зареєстровані під час спалаху сальмонельозу пов’язаного із діяльністю кафе «Вербка» с. Вербка, Чечельницького району.

  Захворюваність вірусними гепатитами у порівнянні із аналогічним періодом 2017 року знизилась на 25,0% і склала 4,7 випадків на 100 тис. нас. проти 6,3 на 100 тис. нас. у 2017 році.

  Серед гострих гепатитів зросла захворюваність вірусним гепатитом С, і склала 0,8 випадків на 100 тис. нас. проти 0,3 випадки на 100 тис. нас. за аналогічний період минулого року. Захворюваність гострими вірусними гепатитами А, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, знизилась на 38,0% і склала 1,1 випадок на 100 тис. нас., проти 1,8 випадків на 100 тис. нас в 2017 році.

  Спалахів внутрішньо-лікарняних інфекцій (ВЛІ) впродовж 6 місяців 2018 року в області не виникало. З початку поточного року виявлено 20 випадків ВЛІ (0,13 на 1 тисячу госпіталізованих) із них 16 (80 %) виявлені в стаціонарах міста Вінниці та по 2 випадки в ЛПЗ Вінницького та Липовецького районів.

  В структурі ВЛІ, найбільш значну частку займають запальні захворювання у породіль – 7 випадків (35,0%), запальні захворювання в новонароджених – 5 випадків (25,0%), внутрішньо-лікарняна пневмонія – 3 випадки (15,0%), ГКІ як ВЛІ – 2 випадки (10,0%), гепатит В як ВЛІ - 1 випадок (5,0%) після ін’єкційний абсцес, як ВЛІ – 1 випадок (5,0%), інфекції інших органів та систем, викликані внутрішньо-лікарняним інфікуванням - 1 випадок (5,0%).

  Ситуація з інфекційних захворювань, які керуються засобами специфічної профілактики була не стабільною.

  Впродовж 6 місяців поточного року в області не реєструвалися випадки захворювання на дифтерію та правець. Рівень захворюваності епідемічним паротитом, вірусним гепатитом В та туберкульозом органів дихання стабілізовано на рівні минулого року.

  Разом з тим спостерігається зростання захворюваності на кашлюк, кір та краснуху.

  Рівень захворюваності кашлюком зріс на 20,0% і склав 7,5 випадків на 100 тис. нас. проти 6,1 випадків на 100 тис. нас. за аналогічний період 2017 року. Всього протягом першого півріччя поточного року на території області було зареєстровано 119 випадків кашлюку. Питома вага дітей серед усіх захворілих 95,7% (114 випадків).

  Захворюваність на краснуху, в порівнянні з 2017 роком, зросла в 2 рази і склала 4,4 випадки на 100 тис. нас. проти 2,0 випадки на 100 тис. нас. в минулому році. Всього було зареєстровано 70 випадків захворювання.

  В 2018 році, на території області, як і в цілому по Україні, спостерігається чергове циклічне зростання захворюваності на кір. З початку року зареєстровано 645 випадків кору, рівень захворюваності склав 40,7 вип. на 100 тис.нас. За аналогічний період минулого року було зареєстровано 10 випадків кору (0,6 випадки на 100 тис. нас.). Частка дітей серед захворілих становить 60,0%.

  Випадки реєструвались на всіх адміністративних територіях окрім м. Ладижин та Оратівського району.

  Найбільш високий рівень захворюваності реєструється в Козятинському (113,7), Тиврівському (243,3) та Чернівецькому (168,5) районах.

  Серед захворілих 58,7% осіб, які не були щеплені проти кору.

  В рамках Програми ВООЗ з ліквідації поліомієліту в першому півріччі в області виявлено 3 випадки гострих в’ялих паралічів у дітей, що склало 1,2 випадки на 100 тис. дітей віком до 15-ти років. За результатами вірусологічного дослідження проб фекалій у однієї захворілої та контактної дитини виявлено вакцинний штам вірусу поліомієліту І типу.

  Епідемічна ситуація з особливо небезпечних інфекційних захворювань з початку року не ускладнювалась. Не реєструвались випадки захворювань серед людей на сказ, сибірку, бруцельоз, туляремію та холеру.

  В області за 6 місяців поточного року зареєстровано 3 випадки лептоспірозу, показник захворюваності склав 0,19 випадки на 100 тис. нас., за аналогічний період попереднього року було зареєстровано 6 випадків (показник склав 0,37 на 100 тис. нас). Один випадок захворювання закінчився летально.

  В поточному році, зареєстровано 4 випадки ієрсиніозу (0,25 на 100 тис. нас., проти 8 випадків (0,5 на 100 тис. нас.) в 2017 році.

  В першому півріччі поточного року сказ виявлено у 105 тварин, за аналогічний період минулого року було зареєстровано 74 випадки сказу. Випадки захворювань серед людей на сказ не реєструвались.

  Фахівцями обласного лабораторно Центру та його відокремлених структурних підрозділів у випадку виявлення невідповідностей за результатами лабораторних досліджень інформувалось ГУ «Держпродспоживслужби у Вінницькій області» для відповідного реагування.

          За матеріалами наданими обласним лабораторним Центром та його відокремленими структурними підрозділами органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в першому півріччі поточного року було прийнято 100 рішень з питань профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.