Розділи

  • 04 лютого 2021

  Радіологічні випробування/вимірювання у Державній установі «Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» у 2020 році

  Складнощі 2020 року, пов’язані з карантинними заходами через пандемію корона-вірусу COVID-19, вплинули на всі сфери життя суспільства. Не оминули вони і лабораторну діяльність ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України», зокрема напрямок радіологічних випробувань.

  Впродовж 2020 року на території області здійснювався радіаційно-гігієнічний моніторинг за кошти загального фонду згідно затвердженого плану, надавались послуги з випробувань та вимірювань відповідно до потреб замовників за спеціальним фондом. Через карантинні обмеження загальна кількість замовлених досліджень в порівнянні з 2019 роком зменшилась.

  Діяльність відбувалась згідно сфери акредитації з безумовним дотриманням вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025.

  Радіологічні лабораторні та інструментальні дослідження були спрямовані на проведення випробувань стосовно безпеки факторів, що можуть негативно впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі та довкіллі.

  Досліджувався вміст природних та техногенних радіонуклідів у продуктах харчування, продукції та сировині будівельної галузі, лісогосподарській продукції, воді, мінеральних добривах, виробах з порцеляни, фаянсу, глини, скла, мінеральних барвниках, лікарських рослинах.

  Здійснювалось визначення рівнів гамма-фону в контрольних точках, інструментальні вимірювання потужності поглиненої дози гамма-випромінювання та вмісту радону-222 в повітрі приміщень новозбудованих і реконструйованих будівель, а також об’єктів моніторингу. Визначалась доза зовнішнього опромінення людей, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання (індивідуальний дозиметричний контроль).

  Діяльність проводилась згідно чинного законодавства в галузі радіаційної безпеки з дотриманням вимог Настанови з якості, Плану основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

  Високий рівень кваліфікації фахівців напрямку радіологічних випробувань Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» дав змогу виконувати повний обсяг робіт, передбачених Статутом установи, Настановою з якості Випробувального центру, сферою акредитації, галуззю технічної компетентності.

  Вся лабораторна діяльність спрямована на зменшення доз хронічного опромінення людей від техногенно-підсилених джерел природного походження в побуті та на виробництві, а також не перевищення допустимих рівнів техногенних радіонуклідів у продуктах харчування, питній воді, тощо.

  У 2020 році у Вінницькій області всього проведено 35100 радіологічних випробувань та вимірювань, що дещо  менше, ніж у 2019 році. Із них 81,5% – згідно плану соціально-гігієнічного моніторингу.

    У 6-ти (0,34%) досліджених пробах будівельних матеріалів встановлено ІІ клас використання.

    Впродовж  2020 року у Вінницькій області обстежено радіологічними методами 530 об’єктів. Відбулися моніторингові візити до 74-х лікувально-профілактичних закладів, 365-ти дитячих і підліткових та 81-го комунального об’єкта.

  Проводилось визначення потужності поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання в контрольних точках, на об’єктах та територіях всіх районів області, вимірювання радону-222 в приміщеннях будівель і споруд. Здійснювався індивідуальний дозиметричний контроль зовнішнього опромінення персоналу. Перевищень допустимих та багаторічних фонових рівнів не зафіксовано.

  Згідно вимог Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) у 2020 році проводились вимірювання рівнів радону -222 в повітрі новозбудованих та реконструйованих об’єктів, що вводились в експлуатацію. Всього проведено 334 вимірювання. Перевищень допустимих значень на спостерігалось.

  Впродовж 2020 року за напрямком радіологічних випробувань згідно затвердженого плану проводились спектрометричні випробування проб довкілля , які доставлялися територіальними структурними підрозділами за встановленими графіками. В т.ч. доставлено і досліджено 322 проби будівельної сировини і матеріалів, із них 6 проб – ІІ-го класу використання, 37 проб води відкритих водойм, 28 проб води криничної, 4 проб води централізованого водопостачання. Перевищень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 не зафіксовано. Всі заплановані моніторингові дослідження виконанні в повному обсязі.

  За 2020 рік всього в області досліджено 656 ( у 2019 – 748) проб харчових продуктів на вміст техногенних радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90. Перевищень допустимих рівнів не виявлено.

  Забезпечувалась в повному необхідному обсязі обробка індивідуальних дозиметрів персоналу згідно поданих заяв, визначалась доза зовнішнього опромінення людини. Індивідуальним дозиметричним контролем у 2020 році охоплено 546 осіб (у 2019 році — 573 особи). Всі визначені індивідуальні дози не перевищували 2 мЗв/рік.

  Станом на 04.01.2021 року радіаційна ситуація в області (за лабораторними показниками) не ускладнювалась.

  Віталіна Пристопюк,

  лікар вищої кваліфікаційної категорії з радіаційної гігієни