Розділи

  • 10 березня 2017

  Радіологічна ситуація за лютий 2017 року

  Впродовж лютого місяця радіологічною лабораторією проведено  655 лабораторних випробувань та інструментальних досліджень.

  З них – 258 у межах проведення соціально-гігієнічного  моніторингу; 397 – на платній основі за заявами громадян, фізичних та  юридичних осіб.

  Досліджено 30 проб природних будівельних матеріалів та  мінеральної сировини. Всі І класу використання.

  На вміст техногенних радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90    проведено 8 випробувань води громадських криниць, 156 випробувань харчових продуктів. Перевищень допустимих рівнів не зафіксовано.

  Здійснювався індивідуальний дозиметричний контроль персоналу категорії А – укладено угоди на визначення зовнішнього опромінення 241 особи.

  Щоденно проводяться виміри гамма-фону в контрольних точках. Здійснено 220 дозиметричних вимірювань. Перевищень багаторічних фонових рівнів не зафіксовано.

  Радіаційна ситуація на території області за даними радіаційно-гігієнічного моніторингу не ускладнювалась.

  Радіологічна лабораторія