Розділи

  • 31 липня 2019

  Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання

  Рішення про створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення в Україні було прийняте наприкінці 90-х. Як зазначає Державна інспекція ядерної та радіаційної безпеки України на своєму сайті з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї, в період з 1999 по 2013 рік єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення  створено не було.

  Наприкінці 2012 року  Верховною Радою України затверджено зміни до статті 18 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання». Відповідно до цих змін було встановлено, що визначення,  облік  та  контроль доз опромінення персоналу та населення забезпечуються шляхом створення єдиної державної системи контролю  та  обліку індивідуальних доз опромінення.

  Відповідно до міжнародних вимог, до компетенції регулюючих органів віднесено створення та забезпечення функціонування національних дозових регістрів персоналу, що працює в зоні впливу іонізуючого випромінювання. Функціонування такого регістру  значно сприяло б оптимізації доз професійного опромінення.

  Національні регістри доз професійного опромінення мають також  охоплювати облік доз опромінення працівників на виробництвах з природним вмістом  радіонуклідів, опромінення екіпажів літаків, осіб, які тимчасово залучаються до робіт в зоні дії іонізуючого випромінювання (працівники вугільних, залізорудних та уранових шахт, будівельні організації,та інші)

  Надзвичайно важливим у питанні захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання є запровадження єдиного методичного підходу до визначення та оцінки індивідуальних доз професійного опромінення в Україні, забезпечення контролю якості вимірювань, досягнення максимально достовірних результатів індивідуального дозиметричного контролю шляхом розвитку технічних можливостей та компетентності вимірювальних лабораторій. Актуальним є подальший розвиток Єдиної державної системи обліку та контролю доз опромінення для обліку доз опромінення критичних груп населення, працівників виробництв з природним вмістом радіонуклідів та опромінення радоном, екіпажів літаків. Що стосується останнього – це нові складові міжнародної системи радіаційного захисту, які на сьогодні в Україні не імплементовані.

  У радіологічній лабораторії Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проводиться індивідуальний дозиметричний контроль персоналу, який працює з радіонуклідними та генеруючими джерелами іонізуючиго випромінювання.  Згідно вимог сьогодення, радіологічна лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України, яке є Національним органом України з акредитації, на відповідність міжнародному стандарту ISO/IEC 17025.

  У радіологічній лабораторії щорічно понад 600 осіб проходять індивідуальний дозиметричний контроль, в т.ч. це працівники промислових підприємств, медичних закладів різних форм власності. Щоквартально індивідуальні дозиметри обробляються з допомогою термолюмінесцентної дозиметричної системи, відбувається зчитування накопиченої індивідуальної дози опромінення. Результати оформляються протоколом згідно вимог міжнародного стандарту.

  Згідно  Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), ліміт ефективної дози опромінення для осіб категорії А не повинен перевищувати 20 міліЗівертів на рік. І саме проведення індивідуального дозиметричного контролю дає змогу уникнути перевищення допустимих рівнів, що , в свою чергу, сприяє збереженню здоров’я персоналу.