Розділи

  • 10 серпня 2017

  Радіоактивний газ радон

  Порівняно недавно науковий світ прийшов до висновку, що найбільш вагомим із всіх природних джерел радіації є невидимий, без смаку та запаху, важкий ( у 7,5 важчий повітря) радіоактивний газ РАДОН.

  За даними Організації Об’єднаних Націй, на  рахунок радону, разом із його дочірніми продуктами радіоактивного розпаду, припадає приблизно ¾  річної індивідуальної ефективної дози опромінення населення від земних джерел радіації. Більшу частину цієї дози людина отримує від радіонуклідів, які потрапляють в організм з повітрям, що вдихається.

  В природі радон зустрічається у двох основних формах: у вигляді радону -222, який є продуктом розпаду урану -238, а також у вигляді радону -220 (торону), продукту розпаду торію -232.

  Радон вивільняється із земної кори скрізь, але концентрація його в повітрі зовнішнього середовища суттєво відрізняється у різних точках земної кулі.

  Доведено, що основну дозу опромінення від радону людина отримує, перебуваючи у закритому, не провітреному приміщенні. Радон концентрується в повітрі приміщень, які в достатній мірі ізольовані від зовнішнього середовища. Основне джерело радону у закритих приміщеннях – це грунт. Надходячи в середину приміщень будь-яким шляхом (через фундамент і підлогу із грунту, рідше – із будівельних матеріалів), радон  накопичується, досягаючи досить високої концентрації. Особливо це стосується будівель, розташованих на грунтах з відносно підвищеним вмістом природних радіонуклідів, або при використанні будівельних матеріалів з підвищеною радіоактивністю. Швидкість проникнення радону із грунту в приміщення фактично визначається товщиною     і цілісністю (тобто кількістю тріщин і мікротріщин) перекриттів між підвалом та першим поверхом, між поверхами.

  Ще одним  джерелом надходження радону у житлові приміщення є вода і природний газ.

  Концентрація радону у звичайній водопровідній питній воді надзвичайно мала. Але у воді артезіанських свердловин або дуже глибоких криниць може міститись велика кількість радону.

  Зазвичай людина споживає більшу частину води у складі їжі і з гарячими напоями. При кип’ятінні води чи приготуванні гарячих страв радон у значній мірі звітрюється, тому основне його надходження – з сирою водою. Але і в цьому випадку радон швидко виводиться із організму.

  Значно більшу небезпеку становить попадання парів води  із високим вмістом радону в легені разом з повітрям, що вдихається. Найчастіше це відбувається у ванній чи душовій кімнаті.

  Радон виявляється у  природному газі, що видобувається із землі. Але в процесі попередньої переробки та зберігання газу більша частина радону звітрюється. Концентрація його може зростати, якщо кухонні плити не об лаштовані витяжкою. При наявності витяжної системи, сполученої із зовнішнім середовищем, користування газом практично не впливає на концентрацію радону в повітрі приміщень.

  Визначення вмісту радону у повітрі приміщень та проведення проти радонових заходів здійснюється у багатьох країнах світу. Найбільшу увагу «радоновому питанню» приділяє Швеція, Фінляндія, Канада та інші країни.

  В Україні вміст радону у повітрі приміщень регламентується Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки» (НРБУ-97).

  Зокрема, в приміщеннях будівель і споруд, які будуються та реконструюються для експлуатації з постійним перебуванням людей, допускається середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону 50 Бк/м3. Для будівель і споруд, які експлуатуються з постійним перебуванням людей, середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону в повітрі зони дихання становить 100 Бк/м3.

  При перевищенні зазначених рівнів повинні проводитись проти радонові заходи, які для дитячих, санітарно-курортних та лікувально-оздоровчих закладів, громадських приміщень є обов’язковими. У житлових приміщеннях протирадонові заходи проводяться обов’язково при наявності в сім’ї дітей до 14 років. В інших випадках – тільки за згодою власника. При цьому надається повна інформація про дози опромінення та ризики для здоров’я.

  Найбільш ефективним методом зниження активності радону є провітрювання приміщень, встановлення вентиляції, особливо підвального середовища. До протирадонових заходів відносяться також: ізоляція внутрішнього середовища будівлі від підстеляючого шару грунту шляхом ущільнення перекриття та підлоги, ліквідації тріщин, використанням протирадонового покриття, тощо. У критичних випадках рекомендується зміна призначення будівлі або обмежується термін перебування в ній людей.

  В Україні з давніх давен погріб облаштовували поза межами хати. Сучасне суміщення підвалів і житлових приміщень потребує вентилювання підвального середовища.

  З метою збереження здоров’я населення, попередження опромінення людей в місцях їх постійного перебування,  радіологічна лабораторія ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» проводить вимірювання радону експрес-методом за допомогою сучасного радіометра радону «Ікар». За планом соціально-гігієнічного моніторингу у І півріччі 2017 року здійснено 165 вимірів ( у 26 –ти дитячих навчальних закладах та 7-ми лікарнях). У приміщеннях даних установ дотримується режим провітрювання. Перевищень допустимих рівнів за вмістом радону у повітрі не зафіксовано. 260 вимірів проведено у новозбудованих та реконструйованих приміщеннях. Рівень радону не перевищував регламентовані рівні.

  Висококваліфіковані фахівці радіологічної лабораторії спроможні проводити виміри радону та гамма-фону у приміщеннях будівель і споруд та на територіях незалежно від профілю використання, місця розташування та форми власності. Застосовуються сучасні радіометричні та дозиметричні прилади, які мають чинні свідоцтва про калібрування та повірку. Заявки замовників виконуються вчасно, якісно, з оформленням відповідних протоколів встановленого зразка.

                               Віталіна Пристопюк,

                               завідувачка радіологічної лабораторії