Розділи

  • 02 червня 2017

  Радіаційно-гігієнічний моніторинг об’єктів будівництва та будівельних матеріалів

  Закон України  «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» (№15/98-ВР) регулює правовідносини, що виникають між державою в особі її відповідних органів виконавчої влади і юридичними та фізичними особами, у зв’язку з практичною діяльністю. Зокрема стаття 15 вказаного Закону передбачає забезпечення захисту людини від впливу радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах.

  Такий захист забезпечується наступними заходами:

  • - вибором земельних ділянок для будівництва будинків і споруд з урахуванням рівня виділення радону з землі та рівня гамма-випромінювання;
  • - проектуванням і будівництвом будинків і споруд з урахуванням захисту від надходження радону в повітря цих будинків і споруд;
  • - веденням виробничого контролю за вмістом радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах, прийняттям будинків і споруд в експлуатацію з урахуванням рівня вмісту радону в повітрі цих будинків та споруд і рівня гамма-випромінювання;
  • - експлуатацією будинків та споруд з урахуванням рівня вмісту в них радону і рівня гамма-випромінювання;
  • - зміною характеру використання будинків та споруд, якщо реальні дози опромінення людини перевищують затверджені в установленому порядку нормативи;
  • - забороною застосування будівельних матеріалів і виробів з них, що не відповідають вимогам захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань.

  Всі вище перераховані заходи можливі після проведення радіологічних лабораторних та інструментальних випробувань і вимірювань.

  Радіологічна лабораторія Державної Установи «Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України » спроможна на високому рівні, відповідно до Міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2006, виконувати весь спектр випробувань та досліджень, регламентованих ст.15 ЗУ «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань».

  Зокрема, фахівці радіологічної лабораторії проводять виміри потужності поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання, вмісту радону в будівлях і спорудах, що вводяться в експлуатацію (новозбудованих та реконструйованих), і тих, що експлуатуються.

  За радіаційно-гігієнічним моніторингом такі дослідження здійснюються у дитячих навчальних та лікувально-профілактичних закладах. Так за 5 місяців 2017 року відбулися моніторингові візити у 18 дитячих садочки та 6 лікарень м. Вінниці, де проведено 120 вимірів радону та 240 вимірів гамма-випромінювання. Перевищень допустимих рівнів не зафіксовано.

  Проведено 433 виміри гамма-випромінювання та 260 вимірів радону у новозбудованих об’єктах, що вводяться в експлуатацію. Перевищень допустимих рівнів, згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не спостерігалось.

  Радіологічна лабораторія проводить випробування  будівельних матеріалів та мінеральної будівельної сировини на вміст радію-226, торію-232, калію-40 з визначенням сумарної ефективної питомої активності природних радіонуклідів та встановленням класу використання  згідно НРБУ-97.

  Так, з початку 2017 року проведено 924 такі дослідження ( 664 - за радіаційно-гігієнічним моніторингом, 260 - за зверненнями фізичних та юридичних осіб). 9 %  випробуваних проб мали активність понад 370 Бк/кг і віднесені до ІІ класу використання за радіаційним фактором – для промислового будівництва та будівництва шляхів (згідно НРБУ-97).

  При наданні платних послуг щодо визначення вмісту природних радіонуклідів у будівельних матеріалах та мінеральній будівельній сировині, заявникові видається протокол випробувань встановленого зразка (згідно ISO/IEC 17025:2006) із зазначенням класу використання і відповідним висновком.

  У радіологічній лабораторії випробування проводяться висококваліфікованими атестованими спеціалістами на сучасному радіологічному спектрометричному обладнанні з обов’язковим дотриманням процедури конфіденційності.

               Віталіна Пристопюк,

               завідувачка радіологічної лабораторії