Розділи

  • 28 квітня 2017

  Безпечність питної води – запорука здоров´я!

  Безпечність води, що споживається людьми нашого регіону, має одне з визначальних впливів на вирішення питання збереження та покращення здоров´я населення нашої області, продовження середньої тривалості життя.

  За даними ВООЗ забруднена питна вода викликає 70-80% всіх наявних захворювань, які на 30% скорочують тривалість життя людини. Через вживання забрудненої води хворіє більше 2 млрд. людей на Землі, з яких 3,5 млн. вмирає (90% з них становлять діти молодше 5 років).

  Не секрет, що незадовільна якість питної води є однією з причин виникнення інфекційних (вірусного гепатиту, черевного тифу, ротовірусної інфекції тощо) та неінфекційних (патології травної, серцево-судинної, ендокринної системи тощо) хвороб.

  На території нашої області інфекційні захворювання, що пов’язані з вживанням недоброякісної питної води протягом останніх років не реєструвались.

  Разом з тим, слід приділяти значно більше уваги зв’язку між якістю питної води та рівнем неінфекційних захворювань.

  З неінфекційної патології в нашій області зареєстрований в 2010 році випадок водно нітратної метгемоглобінемії у немовляти в Томашпільському районі.     

  Геологічні особливості території нашої області обумовлюють особливості хімічного складу води що споживається населенням. До таких особливостей слід віднести підвищений вміст нітратів, загальної мінералізації (залізо загальне, загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок), що підтверджується результатами  лабораторних досліджень питної води з місцевих джерел, особливо підземних (громадські та індивідуальні колодязі, свердловини).

  Населення нашої області забезпечено централізованим водопостачанням на 78%. Більше 80% сільського населення користується  питною водою з колодязів, якість якої нестабільна і залежить від багатьох чинників, зокрема природного складу грунту, кліматичних умов, наявності в радіусі 20 м (50 м для громадських криниць) джерел забруднення, санітарно-технічного стану криниці та своєчасного проведення очищення та знезараженння тощо.

  З метою попередження негативного впливу на здоров'я населення нашої області ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснюється постійний, як плановий, так і позаплановий, моніторинг якості питної води.

  Зокрема, протягом 1 кварталу поточного року в області відібрано та лабораторно досліджено на хімічні показники 874 проби питної води централізованого водопостачання, з яких 101 проба не відповідає нормативам (11,5%). За рахунок невідповідності вимогам органолептичних показників, загальної жорсткості – Могилів – Подільський, Погребищенський та Хмільницький райони.

  На бактеріологічні показники досліджено 939 проб води, з яких 48 проб (5,1%) не відповідали нормативам – виявлені бактерії групи кишкової палички – Гайсинський, Козятинський, Могилів – Подільський райони.

  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року якість води централізованого водопостачання покращилась по бактеріологічних показниках. Відсоток невідповідності проб зменшився з 5,7% у 2016 році до 5,1% у поточному. По хімічних показниках відбулось погіршення (1 кв. 2016р.- 2,9% нестандартних проб, 1 кв. 2017 року – 11,5%).

  В ході контролю за якістю води джерел децентралізованого водопостачання лабораторно досліджено 3387 проби криничної води, з яких 832 (24,6%) не відповідало нормативним вимогам, передбаченим ДСанПіНом 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Вода досліджувалась на санітарно-хімічні, бактеріологічні та паразитологічні показники. Із загальної кількості проб на санітарно-хімічні показники досліджено 1723 проби, з яких 448 (26,0%) не відповідало нормативу, на бактеріологічні показники 1537 проб – 384 (24,9%) невідповідаючих та на паразитологічні показники – 127 проб, невідповідаючих вимогам не зареєстровано.

  Забрудненість криничної води в основному зумовлена наднормативним вмістом нітратів, заліза та солей жорсткості. Найвищі показники зареєстровані в криницях Шаргородського (39,1%), Липовецького (37,5%), Муровано-Куриловецького (31,0%) районів та м. Вінниці (50,0%).

  По бактеріологічних показниках якість криничної води не відповідає нормативу в основному по загальним коліформам та вмісту кишкової палички. Найвищі відсотки в Козятинському (68,0), Погребищенському (50,0), Жмеринському (48,0), Гайсинському (45,2) та Тростянецькому (37,7%) районах.

  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року якість криничної води покращилась по бактеріологічних показниках – в 1 кв. 2016 року відсоток невідповідності складав 29,1%, а в поточному році зменшився до 24,9%. По хімічних показниках ситуація залишилась практично без змін (1 квартал 2016р. – 24,5%, 1 квартал 2017р. – 26,0%).

  ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ НАШОЇ ОБЛАСТІ!

  Пам’ятайте, що захворювання можна попередити, якщо дотримуватись певних правил:

  - при влаштуванні громадських та індивідуальних криниць місце вибирайте вище по течії ґрунтових вод на відстані не менше 50 та 20м відповідно від вбиралень, вигрібних ям, мережі каналізації, тваринницьких майданчиків та інших джерел забруднення;

  - не влаштовуйте колодязі в понижених, заболочених місцях та на ділянках, що затоплюються паводковими водами;

  - ізолюйте колодязь від проникнення поверхневого стоку шляхом влаштування "замку" із глини (глибиною 2 м і шириною 1 м), або бетонуванням (асфальтуванням) майданчику радіусом не менше ніж 2 м з ухилом від колодязя;

  - ущільнюйте стінки, робіть їх без шпарин із дозволеного для контакту з водою матеріалу (залізобетонні, бетонні кільця тощо);

  - влаштовуйте наземну частину колодязя (оголовок) на 0,8 м вище поверхні землі. Оголовок щільно закривайте кришкою. Зверху оголовка влаштуйте дашок, навіс;

  - для підйому води із колодязя обладнайте  його коловоротом або міцно прикріпленим "журавлем" з відром для загального користування;

  - біля колодязя слід влаштовувати підставку для відер, навколо споруди повинні бути огорожа (радіусом не менше 2 м);

  - дно колодязя облаштовуйте піщано-гравійним  фільтром загальною товщиною 40-50 см, або фільтром з пінобетону;

  - не рідше 1 разу в рік проводьте очищення, ремонт та дезінфекцію колодязя;

  - перевіряйте якість криничної води, звернувшись до Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» та  в її територіальні підрозділи, або в іншу спеціалізовану установу, яка має відповідну ліцензію, для проведення лабораторних досліджень та встановлення якості води;

  - надавайте перевагу бутильованій воді, а також водопровідній воді, якість якої відповідає нормативним вимогам та постійно контролюється;

  - не вживайте воду невідомої якості;