Розділи

  • 11 квітня 2017

  Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання

  Біосфера впродовж своєї еволюції знаходилась під впливом електромагнітних полів (ЕМП), фонового випромінювання, викликаного природними чинниками. Навколо Землі існують електричне та магнітне поля, інтенсивність яких не залишається постійною. Спостерігаються річні, добові коливання цих полів під дією грозових розрядів, опадів, вітрів, а також під дією сонячної активності (магнітні бурі).

  У процесі науково-технічного розвитку людство додало до фонового випромінювання цілий ряд факторів, які підсилили це випромінювання в декілька разів (антропогенні ЕМП). У побуті та промисловості набули масового застосування обладнання та прилади, робота яких пов'язана з утворенням електромагнітних випромінювань (ЕМВ) широкого діапазону частот. Зростання рівня ЕМВ різко підсилилось з початку 30-х років XX століття. В окремих районах їх рівень в сотні разів перевищує рівень полів природного походження. Джерелами випромінювань електромагнітної енергії є потужні радіо та телевізійні станції, ретранслятори, засоби радіозв'язку різного призначення, в тому числі і супутникового, промислові установки високочастотного, нагрівання металів, високовольтні повітряні та кабельні лінії електропередач, електротранспорт, вимірювальні прилади, персональні комп'ютери (ПК).

  В аеропортах та на військових об'єктах працюють потужні радіолокатори, які випромінюють в навколишнє середовище потоки електромагнітної енергії.

  Антропогенне навантаження ЕМВ на населення Вінницької області обумовлено дією радіо та телевізійних станцій, ретрансляторів, високовольтних ліній електропередач, електротранспорту, персональних комп’ютерів та в основному станціями мобільного зв’язку, мобільними телефонами, смартфонами та і.

  З метою попередження негативного впливу ЕМП на населення встановлюються гранично допустимі рівні (ГДР). На даний час  наказом Міністерства охорони здоров'я України № 239 від 01.08.1996р. розроблені та затверджені «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань». В Україні встановлений найбільш жорсткий гранично допустимий рівень  ЕМП  - 2.5 мкВт/см2. Для порівняння ГДР в Росії, Білорусії, Угорщини - 10 мкВт/см2, в окремих країнах Скандинавії -100 мкВт/см2.

  ГДР контролюються на етапі введення в експлуатацію, так званих радіотехнічних об’єктів (РТО). На всі РТО розробляються санітарні паспорти, в яких обмежуються потужність і кількість джерел ЕМВ. За два останні роки в області розроблено 435 санітарних паспортів на РТО.

  Крім нормування ЕМП на етапі введення РТО в експлуатацію, рівні ЕМП контролюються в ході експлуатації РТО. Так, в 2015- 16роках фахівцями лабораторії ЕМП та інших фізичних факторів ДУ «Вінницький обласний лабораторний  центр МОЗ України» проведено 4855 вимірювань ЕМП промислової частоти, ВЧ, НВЧ, з них лише - 4 (0,08%)  не відповідали  нормативним рівням. По  випадках перевищень рівнів ЕМП надавались рекомендації і всі порушення були усунуті.

  На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22. 02. 2006р. № 182 «Про порядок проведення державного соціально - гігієнічного моніторингу»  фахівцями ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр» щорічно проводяться вимірювання електромагнітних полів, що створюються  65-70 найбільш потужними  РТО, які знаходяться в щільно населених територіях міст, селищ міського типу, сіл Вінницької області. На території області відсутні природні чи антропогенні регіони (території) на яких реєструвались би постійні перевищення ЕМВ.

  Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування

  Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка безпосередньо працює з джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає поблизу джерел випромінювання.

  Можна вважати, що в діапазоні промислових частот (у тому числі 50 Гц) допустимо розглядати вплив на біологічний об'єкт електричної і магнітної складових поля роздільно (нарізно). В будь-якій точці ЕМП промислової частоти енергія магнітної складової поля, яка поглинається тілом людини, майже в 50 разів менша від енергії електричної складової цього поля, що поглинається тілом. Це дає змогу зробити висновок, що в діапазоні промислових частот дією магнітної складової поля на біологічний об'єкт можна знехтувати, а негативний вплив на організм обумовлений електричною складовою поля.

  У результаті дії ЕМП на людину можливі гострі та хронічні форми порушення фізіологічних функцій організму. Ці порушення виникають в результаті дії електричної складової ЕМП на нервову систему, а також на структуру кори головного та спинного мозку, серцево-судинної системи.

  У більшості випадків такі зміни в діяльності нервової та серцево-судинної системи мають зворотній характер, але в результаті тривалої дії вони накопичуються, підсилюються з плином часу, але, як правило, зменшуються та зникають при виключенні впливу та поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП призводить до стійких порушень та захворювань.

  Сумісну дію цих випромінювань широкого діапазону можна класифікувати як окрему радіохвильову хворобу. Тяжкість її наслідків знаходиться у прямій залежності від напруженості ЕМП, тривалості впливу, фізичних особливостей різних діапазонів частот, умов зовнішнього середовища, а також від функціонального стану організму, його стійкості до впливу різних чинників можливостей адаптації.

  У результаті дії на організм людини електромагнітних випромінювань, які перевищують гранично допустимі рівні, в діапазоні 30кГц – 300мГц спостерігається: загальна слабкість, підвищена втома, сонливість, порушення сну, головний біль та біль в ділянці серця. З'являється роздратованість, втрачається увага, сповільнюються рухово-мовні реакції. Погіршуються харчові та статеві рефлекси, діяльність серцево-судинної системи, фіксуються зміни показників білкового та вуглеводневого обміну, змінюється склад крові, зафіксовані зміни на рівні клітин.

  При систематичній дії ЕМП високої та надвисокої частоти на організм людини спостерігається підвищення кров'яного тиску, трофічні явища (випадіння волосся, ламкість нігтів).

  В одній із наукових доповідей наведені відомості про клінічні прояви дії надвисокої частоти (НВЧ) залежно від інтенсивності опромінення. При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску, тобто явна реакція на опромінення. Вона сильніша й може навіть виражатися у підвищенні температури шкіри в осіб, які раніше потрапляли під дію опромінення.

  Із ростом інтенсивності відбуваються електрокардіографічні зміни, при хронічному впливі - тенденція до гіпотонії, до змін у нервовій системі. Потім спостерігається прискорення пульсу, коливання об'єму крові.

  При інтенсивності 6 мВт/см2 помічені зміни у статевих залозах, у складі крові, помутніння кришталика. Далі - зміни у здатності крові зсідатися, умовно-­рефлекторній діяльності, вплив на клітини печінки, зміни у корі головного мозку. Потім - підвищення кров'яного тиску, розрив капілярів і крововиливи у легені та печінку.

  Випромінювання інтенсивністю до 100 мВт/см2 викликають стійку гіпотонію, стійкі зміни серцево-судинної системи, двосторонню катаракту Подальше опромінення помітно впливає на тканини, викликає больові почуття.

  Інтенсивне НВЧ опромінення відразу викликає сльозотечу, подразнення, звуження зіниці ока. Після короткого (1-2 доби) прихованого періоду спостерігається погіршення зору, що посилюється під час повторного опромінення і свідчить про кумулятивний характер пошкоджень.

  У разі прямого впливу на око випромінювання відбувається пошкодження рогівки. Але серед усіх тканин ока найбільшу чутливість в діапазоні 1...10 ГГц має кришталик. Сильні пошкодження кришталика зумовлені тепловим впливом НВЧ (при щільності потоку енергії понад 100 мВт/см2). За малої інтенсивності помутніння спостерігаються тільки у задній ділянці, за великої - по всьому об'єму кришталика.

  Професійні захворювання виникають у працівників при тривалому та інтенсивному опроміненні. У Вінницькій області жодного випадку професійного захворювання, пов’язаного з негативною  дією ЕМВ, зареєстровано не було.

                                   Завідувач лабораторії електромагнітних полів  

                                   та інших фізичних факторів ВОЛЦ МОЗ України 

                                                                                                   Н. Борисенко