Розділи

Санітарно-гігієнічна лабораторія

Свідоцтво про атестацію №172/14 видане 17 грудня 2014 року чинне до 16 грудня 2019 року

Пропонує вимірювання показників якості та безпеки:

1. Питної води централізованого і нецентралізованого водопостачання (колодязі, артсвердловини), води відкритих водойм:

 • фізико-хімічні (рН, кольоровість, мутність, сухий залишок, жорсткість, лужність, хлориди, сульфати, аміак та ін.);
 • токсикологічні (цинк, свинець, алюміній, залізо, марганець, мідь, нітрати, нітрити, кадмій та ін. );
 • залишкової кількості пестицидів (хлорорганічні, фосфорорганічні, та ін.).

2. Санітарного стану ґрунту:

 • фізико-хімічні (рН, нітрати, сульфати, хлориди та ін);
 • токсикологічні (цинк, свинець, алюміній, залізо, марганець, мідь, кадмій та ін. );
 • залишкової кількості пестицидів (хлорорганічні, фосфорорганічні та ін.).

3. Харчових продуктів та сільськогосподарської сировини:

 • фізико-хімічні (волога, нітрит натрію, кухонна сіль та ін.);
 • токсикологічні (мідь, свинець, кадмій, цинк, миш'як, нітрати);
 • мікотоксинів (афлатоксин В1, афлатоксин М1, Т2-токсин, зеараленон, дезоксиніваленол, патулін)
 • залишкової кількості пестицидів (хлорорганічні, фосфорорганічні та ін.).

4. Атмосферного повітря, повітря житлових та громадських будівель, повітря робочої зони (контроль умов праці, атестація робочих місць):

 • пари;
 • гази;
 • пил;
 • аерозолі.

5. Полімерних матеріалів та виробів з них, що контактують з харчовими продуктами, виробів медичного призначення, товарів побутової хімії, іграшок та одягу:

 • органолептичні,
 • токсикологічні показники,
 • спирти та розчинники.

Термін випробувань зразків з метою оцінки їх відповідності становить від 3-х до 10 діб.

Завідувач лабораторією: Лігус Галина Миколаївна

Контактний телефон: (0432)68-32-95