Розділи

Радіологічна лабораторія

Діяльність радіологічної лабораторії спрямована на запобігання захворюваності населення, моніторинг факторів середовища життєдіяльності людини шляхом проведення радіологічних лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань.

Радіологічна лабораторія працює в системі Випробувального центру Відокремленого підрозділу з контролю та моніторингу захворювань у Вінницькій області Державної Установи «Центр громадського здоров*я Міністерства охорони здоров*я України», акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ (ISO/IEC 17025: 2006) та атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров*я.

Згідно галузі акредитації у радіологічній лабораторії виконуються наступні види радіологічних лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань:

1. Визначення вмісту техногенних радіонуклідів цезію-137

    і стронцію-90 у сільськогосподарській сировині,

    продуктах харчування;

2. Визначення вмісту техногенних радіонуклідів цезію-137

    і стронцію-90 у воді;

3. Визначення вмісту техногенних радіонуклідів цезію-137

    і стронцію-90 у деревині та виробах із деревини;

4. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів

    у природних будівельних матеріалах та мінеральній сировині із     

    зазначенням класу використання; 

5. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів

    у мінеральних добривах; 

6. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів

    у готових виробах з порцеляни,фаянсу, скла, глини; 

7. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів

    у мінеральних барвниках та глазурі;

8. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-

    випромінювання;

9. Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об*ємної активності

    радону-222 у повітрі приміщень;

10.Вимірювання дози зовнішнього опромінення людини (ІДК);

11. Визначення радіаційної ситуації на радіаційно-небезпечному об*єкті;

12. Навчання на робочих місцях.

            Всі роботи в лабораторії проводяться досвідченими фахівцями з високим рівнем теоретичних знань і практичних навиків.

Результати лабораторних випробувань та інструментальних досліджень оформляються згідно вимог чинного законодавства в чітко встановлені терміни.

Адреса: вул. Малиновського, 11, м. Вінниця, 21100.

Тел. (0432)533578; тел.-факс (0432) 671835

E-mail: vinoblses@ukr.net

Завідувачка лабораторії:

Пристопюк Віталіна Павлівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії з загальної та радіаційної гігієни.

Тел. (0432)533578