Розділи

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів  є  структурним підрозділом в складі ДУ «Вінницький обласний лабораторний Центр МОЗ України», яка проводить дослідження рівнів ЕМП та інших фізичних факторів і оцінює результати досліджень у відповідності вимог нормативних документів.

Лабораторія атестована на право проведення  діючих вимірювань:

1. Акустичних величин:

          - шум;

          - інфразвук;

          - загальна і локальна  вібрація.

2. Радіометричних вимірювань:

          - електромагнітне випромінювання радіочастот;

          - електромагнітне поле промислової частоти;

          - електростатичне випромінювання.

3. Вимірювання теплофізичних величин.

4. Вимірювання оптичних та оптико-фізичних величин:

          - освітлення;

          - інтенсивність теплового випромінювання.

5. Вимірювання параметрів потоку витрат, рівня, об’єму   

          - мікроклімат.

 6. Проводяться санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих і небезпечних  фізичних факторів виробничого середовища з метою атестації робочих місць (Свідоцтво № 176/14 від 17.12.2014 року).

 7. За зверненнями  проводяться розрахунки меж санітарно-захистних зон (СЗЗ) та зон обмеження забудови (ЗОЗ), складають  санітарні паспорти на радіотехнічні об’єкти.

Для забезпечення виконання покладених функцій та відповідності критеріям технічної компетентності, лабораторія має в своєму складі фахівців, що мають відповідну професійну підготовку, кваліфікацію і досвід у проведенні вимірювань, згідно галузі атестації.

Лабораторія забезпечена необхідним приміщенням, нормативною документацією та сучасними засобами вимірювальної техніки: шумомірами, шумовіброінтегратором,  цифровими анемометрами, вимірювачем напруженості ближнього поля, вимірювачем електростатичних зарядів, радіометром, фотометрами, кататермометрами, психрометрами, вимірювачами параметрів електромагнітних полів радіочастот, вимірювачем електричних та магнітних полів промислової частоти. 

Вся робота виконується фахівцями лабораторії вчасно і якісно.

Завідувач лабораторією: Борисенко Наталія Василівна

Контактний телефон: (0432)68-32-95